مهارت استفاده از کفش پاشنه بلند | چگونه با کفش پاشنه بلند راحتر راه برویم | روشی برای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند

مهارت استفاده از کفش پاشنه بلند | چگونه با کفش پاشنه بلند راحتر راه برویم | روشی برای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند

مهارت استفاده از کفش پاشنه بلند ؟ در این بخش ما روشی برای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند را به شما آموزش می دهیم اگر شما به پوشیدن کفش های پاشنه بلند عادت ندارید  در اینجا نکاتی را بیان می کنیم که به شما کمک می کند تا بدون افتادن بتوانید با کفش پاشنه بلند راه بروید .

چگونه با کفش پاشنه بلند راحتر راه برویم


مطمئن شوید کفش پاشنه بلند اندازه پای شماست : این نخستین نکته در اره رفتن با کفش های پاشنه دار است کفشی راانتخاب کنید  که مناسب و اندازه پای شما است اگر کفشتان خیلی بزرگ باشد این خطر وجود دارد که پای شما بلغزد و زمین بخورید زیرا پای شما در این کفش سر می خورد ا گر هم  کفش خیلی تنگ باشد راحت نیست وشما به شکل غیر طبیعی راه خواهید رفت


تمرین کردن با کفش پاشنه بلند: اگر به تازگی کفش پاشنه بلند می پوشید زمانی را برای تمرین صرف کنید ودر اتاق خودتان که کسی شاهد راه رفتن  ناجور شما نیست این کار را انجام بدهید  راه رفتن را بر وری سطح فرش شده و سطح سخت و سرامیکی امتحان کنید سپس بالا و پایین رفتن  از پله را  تمرین کنید تا زمانی که در کفش های پاشنه بلند خود احساس  راحتی کنید .

وقتی د راره رفتن با این نوع کفش ها د رخانه مهارت پیدا کردید کفش ها بیرون از خانه برای مکدت کوتاهی بپوشید اگر می خواه ید زمانی طولانی را  بیرون از خانه باشید یا هر موقعیتی که باید بسیار تحریک وفعالیت داشته باشد کفش پاشنه بلندتان را نپوشیده  پس از اینکه مهرتی کافی کسب کردید می توانید این کار را انجام بدهید

روشی برای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند

مهارت استفاده از کفش پاشنه بلند | چگونه با کفش پاشنه بلند راحتر راه برویم | روشی برای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلندآزمایش آخر : پس از پشت سر گذاشتن سه مرحله اول نوبت آخرین آزمایش است کفش های پاشنه بلندتان را بپوشید و با آنها برقصید  اگر بتوانمید بدون زمین خوردن به راحتی حرکات موزون انجام دهید شما د راین کار حرفه ای شده اید .

اعتماد بفس : هنگام قدم زدن با کفش های پاشنه بلند اعتماد به نفس خود را حفظ کنید وضعیت و رفتار شما نیمی از موفقیت شما است.
 
تمرین را رها نکنید : حداقل یکبار د رهفته کفش پاشنه بلند خود را بپوشید .

مهارت استفاده از کفش پاشنه بلند | چگونه با کفش پاشنه بلند راحتر راه برویم | روشی برای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند

 


چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات علمی وبسایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 212
تعداد کل نظرات : 5
تعداد کل آرا: 85
تعداد کل بازدیدها: 36930
مهارت استفاده از کفش پاشنه بلند | چگونه با کفش پاشنه بلند راحتر راه برویم | روشی برای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)