منظور از پدافند غیر عامل چیست؟ پدافند غیر عامل به زبان ساده

منظور از پدافند غیر عامل چیست؟ پدافند غیر عامل به زبان ساده

شاید در اداره یا محل کار در صدا وسیما یا جراید بارها وبارها در مورد پدافند غیر عامل شنیده باشید پدافند غيرعامل دارای معانی كليبا موضوع دفاع در برابر هجوم دشمن یا عامل خارجی است البته بدون استفاده از سلاح و درگير شدن مستقيم، سابقه اي طولانی در جهان هستی دارد.

انجام اقدامات دفاع غيرعامل در جنگهاي امروزي در جهت مقابله با تهاجمات دشمن و تقليل خسارات ناشي از حملات زميني، هوايي ودريايي مهاجم، موضوعيمهم است كه وسعت  آن تمامي زير ساختهاي كليدي، مراكز حياتي، حساس و مهم نظامي و غيرنظامي كشور نظير: پالايشگاهها، نيروگاهها، بنادر، فرودگاهها، مجتمع هاي بزرگ صنعتي، قرارگاهها و مراكز عمده فرماندهي نظامي و هدايت و تصميم گيري هاي سياسي، مراكز اصلي مخابراتي و ارتباطي، پل هاي استراتژيك، صنايع نظامي، پايگاههاي هوايي، سايت هاي موشكي، مراكز و ايستگاههاي راديويي، تلويزيوني، انبارهاي عمده مواد غذايي و دارويي، مراكز جمعيتي و قرارگاههاي تاكتيكي، مقرهاي عمده آمادي و پشتيباني و ... را دربرمي گيرد.تجارب حاصله از جنگهاي گذشته به خصوص هشت سال دفاع مقدس، جنگ 43 روزه سال 1991 متحدين عليه عراق (جنگ اول خليج فارس)، جنگ 11 هفته اي سال 1999 ناتوعليه يوگسلاوي، جنگ 2003 آمريكاوانگليس عليه عراق وجنگ 33 روزه اخيراسرائيل عليه لبنان مؤيد اين نظراست كه كشورمهاجم جهت درهم شكستن اراده ملت و توان سياسي، اقتصادي ونظامي كشورمورد تهاجم با اتخاذ استراتژي انهدام مركزثقل (توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراكز حياتي، حساس ومهم مي نمايد.)

نگرشي تحقيقي به آمارو سوابق ثبت شده جنگ هاي گذشته مؤيد اين موضوع مي باشد كه به علل وجود شكاف فناوري بين تسليحات مدرن آفندي دشمن و تسليحات پدافند هوايي خودي، آسيب پذيري سامانه هاي پدافند هوايي دربرابر جنگ الكترونيك، غافلگير شدن اين سامانه ها در برابر هواپيماهاي تهاجمي و موشكهاي كروز و بالستيك، پرتاب موشك از ماوراء برد جنگ افزارهاي پدافند هوايي، فقدان سلاح هاي ضد موشك، اهداف حياتي و حساس موجود را در صورت نبود و يا ضعف اقدامات دفاع غير عامل به هدفهاي ساده و آساني براي هدف گيري موفق وسريع هواپيماهاي حمله ور و تسليحات آفندي دشمن تبديل خواهد نمود.جنگها با پيشرفت فناوري وبه كارگيري تسليحات مدرن و هوشمند، ماهيت پيچيده و مخرب تري به خود گرفته اند وهرروزه درگوشه اي ازجهان شاهد كشتارانبوه مردم وتخريب وانهدام منابع، سرمايه ها وزيرساخت هاي ملي آنها دراثر بمباران هاوانبوه آتش ويرانگر دشمنان بوده و اين روند متوقف نشده و ادامه خواهد يافت.امروزه كشورهايي كه طعم خرابي و خسارات ناشي از جنگ را چشيده اند، جهت حفظ سرمايه هاي ملي و منابع حياتي خود توجه خاص و ويژه اي به دفاع غيرعامل نموده و در راهبرد دفاعي خود جايگاه والايي براي آن قائل شده اند.

دفاع غيرعامل:

شامل تمامي طرح ريزيها و اقداماتي است كه موجب كاهش آسيب پذيريها و افزايش پايداري و تداوم فعاليت هاي دستگاهها و سيستم هاي نظام در مقابل تهديدات خارجي گرديده و مستلزم بكارگيري سلاح نيست(دفاع غيرمسلحانه)

كاهش آسيب پذيريهاي فرهنگي در برابرتهديدات عمليات رواني دشمن.

پايدار سازي سيستمهاي فرهنگي ملي.

ارتقاء آستانه تحمل ملي از بعد فرهنگي.

مديريت بحران دفاعي عمليات فرهنگي و رواني.

فرهنگ سازي ملي در مورد پدافند غير عامل.

دفاع يك مفهوم يك پارچه است كه شامل دو بخش عمده «دفاع عامل» و «دفاع غيرعامل» مي باشد.

اصول بنيادي دفاع غير عامل:

سه اصل بنيادي دفاع غير عامل عبارتند از:

الف- مکان يابي (site selection)

ب- استتار (camouflagee)

ج- احداث و ايجاد استتار (Camouflage Construction)

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1

مولف مقالات علمی سایت چگانه است. به زودی اطلاعات فردی بیشتری از ایشان در معرض دید شما خواننده ی گرامی قرار خواهد گرفت.

تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل نظرات : 0
تعداد کل آرا: 0
تعداد کل بازدیدها: 0
منظور از پدافند غیر عامل چیست؟ پدافند غیر عامل به زبان ساده
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)