معنای انگشتر درهر انگشت چیست | حلقه در هر انگشت چه معنای دارد | دلیل انداختن انگشتر در انگشت ها

معنای انگشتر درهر انگشت چیست | حلقه در هر انگشت چه معنای دارد | دلیل انداختن انگشتر در انگشت ها

دراین بخش ما به شما معنای انگشتر و حلقه در هر انگشت چیست را بیان گو می کنیم و دلیل حلقه کردن در هر انگشت را در مطلب تهیه شده مشاهده کنید.

معنای انگشتر درهر انگشت چیست

بعضی افراد برای بهتر شدن زندگی خود به سراغ فال طالع بینی می روند تا به طریقی زندگیشان رونق بگیرد. و یک چیزی که در فال وطالع بینی جالب است استفاده از انگشترها برای افراد می باشد.این انگشترها وقتی با سنگ تولد هر کس ادغام شود در خیلی از جوانب زندگی هر فرد تعادل ایجاد می کند اما آیا تا به حال این سوال براییتان پیش آمده که هر انگشت برای انداختن انگشتر چه معنا و مفهومی دارد. پس مفهوم انگشت ها برای انتداختن انگشتر را در این بخش بخوانید.

حلقه در هر انگشت چه معنای دارد


انگشت شست : نشان دهنده قدرت اراده در فرد است این انگشت با خود درونی فرد در ارتباط است وقتی به شما گفته میشود که در انگشت شستتان انگشتری بیندازید به دقت مراقب تغییرات که در زندگیتان اتفاق می افتد باشید این انگشتر قدر واراده شمار را تقویت می کند.

معنای انگشتر درهر انگشت چیست | حلقه در هر انگشت چه معنای دارد | دلیل انداختن انگشتر در انگشت ها


انگشت اشاره: انگشت اشاره نشان دهند قدرت و رهبری و جاطلبی است این انگشت نشان دهنده یکنوع ثدرت خاص است این مسله به خصوص در قدیم الیام وقتی پادشاهان قدرمند در انگشت اشاره خود انگشتر می انداختند بیشتر نمود دارد در نتیجه انداختن انگشتر در این انگشت به شما در این زمینه کمک می کند


انگشت وسط : نشان دهند فردیت وهویت فرد است این انگشت که در وسط قرار گرفته است نشان دهنده یک زندگی متعادل و متوازن است انداختن انگشتر دراین انگشت به شما کمک می کند زندگی متعادل تری داشته باشید.

 

انگشت چهارم : این انگشت دست چپ به قلب رابطه دارد به خاطر همین است که حلقه ازدواج در این انگشت انداخته می شود همچنین نشان دهنده احساسات و خلاقیت در فرد است انداختن انگشتر در انگشت چهارم دست راست به شما کمک می کند در زندگی خود خوشبین باشید.

معنای انگشتر درهر انگشت چیست | حلقه در هر انگشت چه معنای دارد | دلیل انداختن انگشتر در انگشت ها


انگشت کوچک : این انگشت نشان دهنده چیز در رابطه شما است این انگشت نشان دهند راوابط ما با محیط بیرون می باشد ودقیقل مخالف شست است که به خود درونی ما اشاره دارد این انگشت نشان دهنده رفتار مابادیگران است انداختن انگشتر در این انگشت به شما کمک می کند روابط خود را تقویت کنید به خصوص در مورد ازداوج له ارتقاء روابط کاری هم کمک می کند.

معنای انگشتر درهر انگشت چیست | حلقه در هر انگشت چه معنای دارد | دلیل انداختن انگشتر در انگشت ها

 

دلیل انداختن انگشتر در انگشت ها

نکته : اگر خواستید برای انگشت دستتان انگشتری انتخاب کنید حتما از یک متخصص در مورد نوع جواهری که می خواهید در دست کنید صحبت کنید.چه انگشتر الماس باشد چه انگشتر نامزدی باشد. پس فقط نمی شود گفت انگشترها به دلایل مذهبی است اما در دین ما استفاده از سنگ های عقیق ویا غیره برای سلامتی بدن مفید ذکر شده و برای بدن خاصیت دارد. انگشترها حتی برای مد هم مورد استفاده قرار می گیرند.

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات علمی وبسایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 36
تعداد کل نظرات : 2
تعداد کل آرا: 29
تعداد کل بازدیدها: 2586


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)