معانی اسامی با ریشه فارسی

معانی اسامی با ریشه فارسی

امروزه بسیاری از ایرانیان اسامی با ریشه فارسی برای نام نهادن بر فرزندان خود استفاده می کنند. به دلیل کم کاربرد بودن این اسامی اصیل فارسی شاید بسیاری از ما معانی آنها را ندانیم. در زیر معانی برخی از پر کاربردن ترین اسامی اصیل و با ریشه فارسی آورده می شوند. البته در اینجا تنها اسامی که با حرف الف شروع می شوند آورده می شوند و امید است در مقالات آتی دیگر اسامی اصیل فارسی با دیگر حروف الفبا آورده شوند.

آتنا: الهه عشق و مهربانی

آتوسا: دختر کوروش بزرگ و همسر داریوش بزرگ

آذرخش: صاعقه

آذین: آرایش و نام فرمانده لشکر بابک خرمدین

آراد: نام فرشته ای که بر روز ارد/آراد متعلق است و آن را تدبیر می کند. روز ارد روز بیست و پنجم هر ماه است که در آن روز نو پوشیدن و نو بریدن خوب است.

آرتین: نام هفتمین پادشاه ماد، پاک و مقدس

آرزو: کام، مراد، معشوق و امید

آرش: درخشان، آفتاب و جد بزرگ اشکانیان

آرشام: بسیار قوی

آرشان: فرزند اردشیر دوم

آرمان: آرزو، خواسته

آرمیتا: آرامش یافته، الهه آتش میترایسم، الهه ماه اسفند

آرمین: پسر کیقباد پادشاه پیشدادی

آرنا: از نژاد آریایی

آریا: آزاده و نجیب

آرین: سفید پوست آریایی

آزاده: نام کنیزی رومی که چنگ می نواخته است. به معنای اینکه بدون وابستگی به تعلقات دنیوی است.

آزیتا: آزاده

آسو: افق

آگرین: آتشین

آلا: بیرق، پرچم(ریشه کردی)

آماندا: در امن و امان(ریشه ترکی)

آمیتیس: شاهزاده خانم ایرانی، نوه کیاکساد

آناهیتا: نام الهه آب

آندیا: فرشته کوچک و دختر پاک

آنیسا: به معنی همانند عشق

آونگ: شبنم

آویسا: به مانند آب

آهو: غزال، شاهد، معشوق و فریاد و آواز بلند

اتابک: نگاهدارنده، به معنی پدر بزرگ

اختر: ستاره، علم، درفش

اردشیر: نام پادشاه ساسانی

اردوان: پادشاه اشکانی

اردلان: متشکل از ارد به معنای درستی، راستی و پارسائی و لان که مزید موخر است

ارژن: نوعی درخت کوهی

ارژنگ: آرایش و کتاب مانی نقاش

ارسلان: شجاع و دلیر

ارسیا: زلال و شفاف

ارشیا: تخت پادشاهی

ارغوان: درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ

الناز: مایه فخر و ناز

اسفندیار: پاک آفریده شده

اشکبوس: متشکل از اشک به معنای پهلوان و کبوس به معنای جامه کبود رنگ

انوشیروان: دارنده روح جاویدان

انوشه: خوش و شاد، آفرین

اوستا: اساس و بنیان

اهورا: نام خداوند

ایران: محل زندگی آریا نژادان

ایرج: یاری دهنده آریایی ها

ایزدیار: کسی که خداوند یار اوست

امید: آرمان، انتظار و آرزو

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 2
sigmaمجموع آرا: 4

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 197
تعداد کل آرا: 2660
تعداد کل بازدیدها: 679778


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)