مزیت ها، معایب و نواقص نوآوری باز

مزیت ها، معایب و نواقص نوآوری باز

در مقاله های تعریف و مقایسه پارادایم های نوآوری باز و نوآوری بسته و تفاوت های نوآوری باز(Open innovation) و نوآوری بسته(Closed innovation) درخصوص پاردایم نوآوری باز و تفاوت آن با نوآوری بسته توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود که به منظور درک بهتر، عملی و کاربردی از مفهوم نوآوری باز و مقایسه بهتر آن با نوآوری بسته، برخی از مزایا و معایب این روش و پارادایم نوآوری بیان شود.

نوآوری باز منافع زیادی را برای شرکت هایی که اهداف نوآوری و همکاری های در سطح گسترده دارند به همراه دارد از جمله:

کاهش هزینه های تحقیق و توسعه به جهت اینکه در فرایند نوآوری باز بخشی از این کار تحقیق و توسعه توسط یک نهاد خارج از سازمان/بنگاه انجام می شود.

پتانسیل هایی برای بهبود در بهره وری فرایند تحقیق و توسعه. استفاده از عناصری در خارج از یک سازمان/شرکت می تواند صرفه های اقتصادی برای آن سازمان/شرکت به همراه آورد.

استفاده و دخیل کردن زودتر مشتریان در فرایند توسعه محصول/خدمت در نوآوری باز این مزیت را به همراه دارد که سازمان/شرکت می تواند نیازها و خواسته های مشتریان را بهتر درک کرده و به آنها پاسخ دهد. یادآور می شوم که در پارادایم نوآوری باز بخشی از کار تحقیق و توسعه برای طراحی یک محصول/خدمت توسط کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی بازار که نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان را می سنجند انجام می گردد.

استفاده از روش های تحقیق و مطالعه بازار در چارچوب پارادایم و فرایندهای نوآوری باز سبب می شود که دقت فعالیت های تحقیق بازار و هدف قراردادن یا رسیدن به مشتری بالقوه بهتر صورت پذیرد.

پارادایم و فرایندهای نوآوری باز سبب هم افزایی(synergy) بین عناصر داخلی و خارجی این فرایند نوآوری می شود. در واقع در چارچوب نوآوری باز چون تعامل بین واحدهای درون یک سازمان/شرکت و شرکت/نهادی در خارج از آن می باشد این کار سبب هم افزایی و متعاقب بهبود خروجی نوآوری می شود.

استفاده از عوامل خارج از یک سازمان/شرکت سبب می شود که در فعالیت های بازاریابی و فروش محصول شما بتوانید از تکنیک هایی مانند بازاریابی ویروسی(Viral marketing) بهره ببرید؛ به سبب گسترش شبکه ارتباطی و اجتماعی شما به عنوان یک شرکت/سازمان.

البته استفاده از مدل نوآوری باز ریسک ها و چالش هایی نیز به همراه دارد که برخی از آنها به شرح زیر هستند:

امکان افشای برخی از اطلاعات درون سازمان/شرکت که نباید افشا شده و به اشتراک گذاشته می شدند

امکان از دست دادن مزیت رقابتی سازمان/شرکت میزبان به دلیل افشای مالکیت فکری آن.

پیچیدگی مدیریت و کنترل نوآوری به سبب اینکه عوامل دخیل در آن بیشتر می شوند.

نیاز به روشی برای شناسایی صحیح و بکارگیری نوآوری خارج از سازمان/شرکت.

نیاز به تدوین استراتژی های نوآوری سازمان/شرکت به گونه ای که عواید حاصل از دخیل کردن عوامل نوآوری خارجی به بهترین حالت خود برسد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه بوده و به حوزه فاوا و کارآفرینی علاقه دارند.

تعداد کل مقالات: 231
تعداد کل نظرات : 49
تعداد کل آرا: 804
تعداد کل بازدیدها: 58619


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)