مراحل و نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک

مراحل و نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/05/27

در مقاله تعریف مشارکت مدنی به زبان ساده در خصوص تعریف حقوقی و قانونی قرارداد مشارکت مدنی در قانون مدنی ایران توضیح داده شد. در این نوشته به قراردادهای مشارکت مدنی که بین بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شود، می پردازیم. قرارداد مشارکت مدنی در چارچوب بانکداری بدون ربا و در کنار دیگر انواع عقود اسلامی مانند جعاله، مضاربه و امثالهم بین بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می گردد.

در حال حاضر قراردادهای مشارکت مدنی در ایران بیشتر بین بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می پذیرد که البته تفاوت آن با دیگر انواع تسهیلات در مشخص بودن نوع فعالیت، میزان سهم الشرکه طرفین(بانک و طرف دیگر قرارداد مشارکت مدنی) و میزان سود آن است. در واقع در این نوع از قراردادها بانک با شخص حقیقی یا حقوقی نوعی مشارکت می کند و بر نحوه انجام موضوع مشارکت نظارت می کند. سقف مشارکت بانک از لحاظ سرمایه/سهم الشرکه حداکثر تا 80% سرمایه مورد نیاز است.

مراحل اجرای عقد مشارکت مدنی توسط بانک ها معمولا بصورت زیر است: 

  • اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
  • بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار بر حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک
  • انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و پرداخت سهم الشرکه
  • نظارت بر انجام موضوع مشارکت توسط بانک
  • تسویه و اتمام موضوع مشارکت.

توجه کنید که بسته به شخصیت حقیقی یا حقوقی که تقاضای مشارکت مدنی دارد، مدارک شناسایی و مستنداتی به منظور عقد مشارکت مدنی با بانک باید ارائه شود، ضمن اینکه برای برخی از موضوعات مشارکت مدنی مانند واردات پیش فاکتورهایی نیز باید ارائه شود. ضمنا باید توجه شود که بانک ها تحت شرایط و ضوابط خاصی اقدام به عقد مشارکت مدنی می کنند و اینکه شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد مشارکت مدنی می کند باید ریسک مربوط به شکست در این فعالیت اقتصادی و عدم حصول نتیجه را نیز بپذیرد زیرا که این شخص موظف به بازپرداخت سود حاصل از سرمایه خود و بانک است و بانک تنها به عنوان یک شریک وارد این قرارداد مشارکت مدنی می شود. در واقع این شخص حقیقی یا حقوقی باید نرخ سودی را که پیش بینی شده و در قرارداد معین می شود به تسهیلات در قابل مشارکت مدنی بپردازد.

نمونه ای از قرارداد مشارکت مدنی یک بانک را در لینک زیر می توانید مشاهده نمایید:

http://www.tourismbank.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/2-1.pdf

مفاد قرارداد فوق الذکر به خوبی نشان دهنده ماهیت یک قرارداد مشارکت مدنی که با یک بانک منعقد می شود می باشد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 261
تعداد کل نظرات : 116
تعداد کل آرا: 1368
تعداد کل بازدیدها: 351389

نظرات کاربران

*