مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث بدون گزارش و کروکی پلیس

مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث بدون گزارش و کروکی پلیس

در مقاله مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث با گزارش و کروکی پلیس درخصوص نحوه دریافت خسارت تصادف از طریق بیمه نامه شخص ثالث از شرکت بیمه با گزارش و کروکی پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین مقامات انتظامی و قضایی در دو حالت عدم توافق/سازش طرفین بر سر میزان خسارت و در حالت توافق یا سازش طرفین تصادف بر سر میزان خسارت توضیح داده شد. در این نوشته نحوه، مدارک و مراحل دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث از شرکت بیمه در حالتی که میزان خسارت کمتر از 3 میلیون تومان است توضیح داده می شود.

مدارک لازم جهت دریافت خسارت مالی با بیمه شخص ثالث بدون گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی/مقام انتظامی(خسارت کمتر از 3 میلیون تومان)

 1. اصل و کپی بيمه نامه معتبر و متوالي مقصر و زيانديده
 2. اصل و کپی گواهينامه رانندگي معتبر مقصر و زيانديده
 3. اصل و کپی کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر و زيانديده
 4. اصل و کپی کارت ملي مقصر و زيانديده
 5. حضور رانندگان مقصر و زيانديده
 6. مراجعه وسيل نقليه مقصر و زيانديده
 7. اصل فاکتور رسمي لوازم؛ داغي قطعات تعويضي با نظر کارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه خسارت دیده حسب مورد

به منظور دریافت خسارت تصادف از طریق بیمه نامه شخص ثالث بدون گزارش پلیس از شرکت بیمه شما مراحل زیر را باید طی کنید:

 1. مراجعه فرد خسارت دیده ( راننده / مالک / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش شرکت بیمه جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزيابي خسارت شرکت بیمه به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
  3.1. مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
  3.2. اقدام جهت انجام تعميرات و رفع نواقص احتمالي پرونده
 4. دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش کارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و داغي لوازم در صورت نياز
 5. مراجعه به بخش صدور چک و دريافت خسارت
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4.3
sigmaمجموع آرا: 3

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 173
تعداد کل آرا: 2575
تعداد کل بازدیدها: 626033


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)