مراحل دریافت پایان کار ساختمان | مراحل صدور پایان کار ساختمان

مراحل دریافت پایان کار ساختمان | مراحل صدور پایان کار ساختمان

در مقاله نحوه گرفتن پایان کار ساختمان | چگونه پایان کار ساختمان بگیریم؟ نحوه دریافت پایان کار ساختمان و اینکه چگونه برای ساختمان یا آپارتمان های خود پایان کار بگیریم، توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود مراحل و فرایند دریافت پایان کار ساختمانی بطور مرحله به مرحله و جزئی توضیح داده شود.

مراحل اخذ پایان کار ساختمان به شرح زیر هستند:

ارائه مدارک لازم برای اخذ پایان کار ساختمان که در مطلب مدارک لازم برای اخذ پایان کار ساختمان | برای گرفتن پایان کار چه مدارکی لازم است؟ فهرست مدارک مورد نیاز برای پایان کار ساختمانی آورده شده است.

مرحله دوم اخذ پایان کار ساختمان تکمیل فرم مربوطه جهت پایان ساختمان توسط مهندس ناظر است.

در مرحله سوم برای اخذ پایان کار ساختمان به واحد بایگانی شهرداری منطقه مربوطه باید مراجعه کرده و پس از دریافت پرونده ملکی خود، نوبت جهت بازدید ملک باید دریافت شود. توجه کنید که در انجام این مراحل باید مالک یا وکیل قانونی او حضور داشته باشد.

مرحله چهارم گرفتن پایان کار ساختمان: در این مرحله مامور فنی شهرداری از ساختمان ساخته شده شما بازدید کرده و گزارشی تهیه می نماید.

سپس در مرحله پنجم اخذ پایان کار ساختمان گزارش مامور فنی که از ساختمان شما بازدید کرده است توسط مسئول فنی و واحد شهرسازی منطقه شهرداری شما بررسی شده و دستور محاسبه ملک صادر می شود.

در مرحله ششم اخذ پایان کار ساختمان زیربنا ساخته شده توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فنی و آنچه در پروانه ساختمان ذکر شده است بررسی و کنترل شده و از نظر اضافه متراژ و کسری پارکینگ محاسبه می شود.

سپس اگر محاسب(حساب کننده) گزارش را تایید کند، مسئول شهرسازی مجددا بررسی کرده که اگر رضایت مجاورین(در مواردی مانند مشرف بودن) یا برطرف نمودن موارد خلاف(مانند اضافه ارتفاع) لازم باشد، باید انجام پذیرد. توجه کنید مواردی مانند اضافه بنای مازاد بر آنچه در پروانه/جواز ساخت وجود دارد به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از تعیین جریمه یا صدور رای رفع خلاف بقیه مراحل اجرا می شود.

در مرحله هشتم گرفتن پایان کار ساختمان پیش نویس برای پایان کار ساختمان در واحد تشکیل پرونده تهیه می شود.

در مرحله نهم اخذ پایان کار ساختمان برگ گواهی پایان کار ساختمان در پروانه ساختمان تکمیل می شود.

در مرحله دهم این برگه گواهی توسط معاون شهرسازی، شهردار و معاونان مالی و اداری، محاسب و پیش نویس گیرنده باید امضا شود.

در نهایت برگه گواهی پایان کار ساختمانی توسط واحد دبیرخانه شماره شده، ممهور شده و تاریخ زده می شود و در واقع پایان کار ساختمان شما صادر می شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 186
تعداد کل آرا: 2653
تعداد کل بازدیدها: 673641


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)