متن تمدید قرارداد اجاره نامه | متن پشت نویسی تمدید اجاره نامه | نمونه متن تمدید اجاره بها آپارتمان

متن تمدید قرارداد اجاره نامه | متن پشت نویسی تمدید اجاره نامه | نمونه متن تمدید اجاره بها آپارتمان
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1398/03/04

در مقاله چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟ درخصوص برخی از نکاتی که برای نوشتن یک قرارداد اجاره خوب و قانونی باید رعایت کنید، توضیح داده شد. معمولا موجر و مستاجر پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره – هنگامیکه می خواهند آن را تمدید نمایند- اقدام به نوشتن یک متن جدید قرار داد نمی کنند و اساسا به دلیل اینکه بسیاری از مفاد قرارداد پا برجاست ضرورتی به انجام این کار نیست. در زیر نحوه نوشتن متن تمدید قرارداد اجاره نامه توضیح داده می شود.

برای تمدید قرار داد اجاره یک خانه یا آپارتمان شما باید ابتدا مشخص کنید که چه موارد یا مفادی از قرارداد پابرجاست و چه مواردی تغییر خواهند کرد. برای مثال معمولا مبلغ اجاره و مدت زمان قرارداد اجاره تغییر می کنند. مواردیکه در قرارداد جدید تغییر می کنند حتما باید مشخص شده و چگونگی تغییر آنها ذکر شوند. مفادی از قرارداد که تغییر نمی کنند(برای مثال پول پیش) ضرورتی به مشخص شدن ندارند(البته بهتر است که ذکر شود مبلغ پول پیش همان مقدار قبل است). ضمن اینکه بسیاری از مفاد قرارداد- حتی اگر قرارداد شما دستی و نه بنگاهی باشد- طبق قانون روابط موجر و مستاجر پابرجاست.

نمونه متن تمدید قرار داد اجاره بصورت زیر می تواند باشد:

قرارداد شماره ...... در تاریخ ..... مابین خانم/آقا ..... و خانم/آقا ...... به مدت .... سال از تاریخ ..... تا تاریخ ..... تمدید می شود.  مبلغ پول پیش(ودیعه) این قرارداد اجاره از ...... به .... تغییر(افزایش/کاهش) می یابد و مبلغ اجاره بها ماهانه نیز از ...... به ...... تغییر(افزایش/کاهش) می یابد.

اگر مابقی مفاد قرارداد بدون تغییر باشد ذکر کنید که کلیه مفاد قرارداد شماره .... به قوت خود باقیست ولی اگر برخی از مفاد یا توافقات موجر و مستاجر در قرارداد اجاره قبلی تغییر می کنند، این تغییرات را در تمدید قرارداد اجاره ذکر نمایید.

یادآور می شوم که قراردادهایی که در سامانه معاملات املاک اتحادیه املاک ایران ثبت می شوند، دارای شماره قرارداد و کد رهگیری هستند و از طریق همین سیستم معاملات املاک شما می توانید تمدید قرارداد اجاره بگیرید که موارد فوق الذکر در آن از پیش تعریف شده اند و متصدیان و مشاوران املاک تنها با تغییر ارقام می توانند قرارداد را تمدید کنند(ضمنا شماره قرارداد در برگه جدید بصورت خودکار ثبت می شود).

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 3.2
مجموع آرا: 16

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 384
تعداد کل آرا: 4071
تعداد کل بازدیدها: 1652793

نظرات کاربران

*