قسمت های مشترک یا مشاع در آپارتمان ها طبق قانون تملک آپارتمانها

قسمت های مشترک یا مشاع در آپارتمان ها طبق قانون تملک آپارتمانها
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/10/04

همانطور که در فهرست قوانین ایران(1) ذکر شد، یکی از قوانین اصلی و مهم جمهوری اسلامی ایران، قانون تملک آپارتمان هاست. این قانون به حقوق مالکین و ساکنین در مجتمع های مسکونی/تجاری/اداری یا آنچه در عام به آن آپارتمان می گویند پرداخته و شرایط زندگی ساکنین آپارتمان ها در کنار هم را تبیین می کند. یکی از موارد مهم در قانون تملک آپارتمان ها موضوع قسمت های مشترک یا همان قسمت های مشاع آپارتمان ها/مجتمع های مسکونی یا تجاری می باشد که در زیر توضیحاتی در این خصوص طبق قانون تملک آپارتمان ها داده می شود.

در ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها قسمت های مشترک مجتمع های مسکونی/تجاری/اداری به شرح زیر تعریف شده است:

زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.

تاسیسات مجتمع های مسکونی که بصورت مشترک استفاده می شود از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، سیستم تهویه، کنتورها، انبار عمومی ساختمان، دستگاه آسانسور و محل آن، اتاق سرایداری و هر آنچه بصورت مشترک بین اعضای ساختمان/آپارتمان مورد استفاده قرار می گیرد یا همه از آن منفعت می برند.

اسکلت ساختمان نیز جزء قسمت های مشترک/مشاع آپارتمان ها محسوب می شود و جدارهای فاصل بین قسمت های اختصاصی اگر جزء اسکلت ساختمان نباشد، مشترک بین آن قسمت هاست.

درها، پنجره ها، راهروها، پله ها و پاگردهایی که خارج از قسمت های اختصاصی قرار گرفته اند.

پشت بام و کلیه تاسیساتی که برای استفاده عموم مالکان/ساکنان مجتمع ها/آپارتمان ها می باشد.

نمای خارجی ساختمان و محوطه بدون بنا ساختمان یعنی حیاط، باغچه، حوض و امثالهم که در سند اختصاصی هیچ یک از ساکنین ثبت نشده است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 3.5
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 510
تعداد کل آرا: 4763
تعداد کل بازدیدها: 2244115

نظرات کاربران

*