قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (9)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (9)
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1395/12/14

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل هشتم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به تشدید مجازات ها است. این فصل شامل دو ماده می باشد  که در ادامه خواهند آمد.

ماده754ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:

الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه های رایانه ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.

ه) جرم در سطح گسترد ه ای ارتكاب یافته باشد.

قانونگذار برای مرتکبان جرائم رایانه ای که وابسته به سازمان ها یا موسسه های دولتی و حکومتی هستند و یا از طرف قانون برای انجام امور رایانه ای مجوز دارند، ولی از آن سوء استفاده نمایند ویا مرتبط با خدمات عمومی باشند و یا سازمان یافته عمل کرده باشند و یا به طور گسترده جرم را انجام داده باشند، مجازت ها را به بیش از دو سوم حداکثر تشدید کرده است و حتی مجازات ها درصورت یک مورد یا دو مورد بودن آنها را نیز در این تشدید مجازات قرار داده است. برای مثال، اگر کسی گذرواژه در اختیار دیگران برای جرم قرار دهد این شخص اگر جزو افراد فوق باشد به حبس یک سال و نه ماه محکوم یا به جزای نقدی سی و پنج میلیون ریالی یا هردوی انها محکوم می گردد.

ماده755ـ در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

در این ماده قانونگذار برای جلوگیری از تکرار جرم، نسبت  به مورد جرم و مجازات آن تشدید مجازات هایی در نظر گرفته است. این مجازات ها محرومیت افراد از داشتن بعضی از امتیازات مانند اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ دامنه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی می باشد.

بخش یکم قانون جرائم رایانه ای به پایان رسید. این بخش نکاتی را راجع به تعریف جرائم رایانه ای و مجازات های آن ارائه می کند. در ادامه به بخش دوم پرداخته خواهد شد که روش آیین دادرسی رایانه ای است.

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 4

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل نظرات : 8
تعداد کل آرا: 314
تعداد کل بازدیدها: 95949

نظرات کاربران

*