قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8)
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1395/12/14

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (7) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم  و ششم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل هفتم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به سایر جرایم است. این فصل شامل یک ماده و یک تبصره می باشد  که در ادامه خواهند آمد.

ماده753ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می كند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

این ماده به جرائمی اشاره می کند که در مواد قبل مجازات عاملان آن را بیان کرده است، ولی دراینجا مجازات کسانی را مشخص کرده است که فراهم کننده ابزارهای واقعی یا مجازی برای ارتکاب جرم هستند. دو نوع مجازات برای اینگونه مجرمان در نظر گرفته شده است. اولین نوع مجازات حبس و دومین مورد جزای نقدی است. قانونگذار در خود ماده به احتمال محکوم شدن مجرم به هردو مجازات ها اشاره کرده است، ولی در تبصره این ماده بیان می کند که اگر مرتکب حرفه اش این جرم باشد به حداکثر هردو مجازات محکوم می گردد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 4

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل نظرات : 8
تعداد کل آرا: 314
تعداد کل بازدیدها: 95943

نظرات کاربران

*