قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12)
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1395/12/17

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و ده ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11) می باشد.

ماده674ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی
ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه
پ ـ دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده
در این ماده قانونگذار به تعریف تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی پرداخته و مواردی را ذکر کرده است که در اقادامات ضابطان باید در نظر گرفته شود تا بررسی و تحقیق مورد نظر قانونی انجام شده باشد.
ماده675ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ‎ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ها با روش هایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
در این ماده نیز قانونگذار به توقیف و تعریف آن از نظر قانونی پرداخته است و چگونگی آن را بیان کرده است. با درنظر گرفتن تمامی شرایط فوق یا نسبت به آنها باید توقیف طبق دستور انجام گیرد.
ماده676ـ در شرایط زیر سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:
الف ـ داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.
قانونگذار در این ماده به مواردی که باید سامانه رایانه ای یا مخابراتی را توقیف کند اشاره کرده است، به عبارتی دیگر، اگر سامانه ای شرایط فوق را نداشته باشد نباید توقیف گردد.
ماده677ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
در این ماده قانونگذار روش های گوناگون توقیف را نام برده است و مشخص کرده است که چگونه می توان سامانه های رایانه ای را توقیف نمود و حتی از مهروموم کردن سامانه ها را نیز جزو موارد توقیف نام برده است.
ماده678ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.
در این ماده قانونگذار این مطلب را بیان می کند که ممکن است در حین تفتیش و توقیف موارد مجرمانه دیگری نیز پیدا شود، در اینصورت با دستور مقام قضایی می توان به تفتیش و توقیف آن سامانه ها نیز پرداخت.
در ادامه به سایر مواد این بخش اشاره خواهد شد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل نظرات : 8
تعداد کل آرا: 314
تعداد کل بازدیدها: 96157

نظرات کاربران

*