فیلم نظرسنجی و بررسی میدانی حجاب: اگر حجاب آزاد شود چه کار می کنید؟

فیلم نظرسنجی و بررسی میدانی حجاب: اگر حجاب آزاد شود چه کار می کنید؟

در چند مقاله چگانه – از جمله آزمایش اجتماعی(دوربین مخفی) دختر با حجاب و بی حجاب، چرا حجاب اجباری است، ضرورت حجاب و فلسفه حجاب چیست؟ و چرا حجاب اسلامی در ایران اجباری است؟ درخصوص حجاب،ضرورت و فواید حجاب مقالاتی نوشته شد. حال در این نوشته و در فیلم زیر که یک بررسی و نظر سنجی میدانی درمورد حجاب و در واقع در مورد آزاد شدن حجاب است، گزارشگر به دنبال پاسخ این سوال از شهروندان ایرانی(بطور خاص خانم های ایرانی) است که اگر حجاب آزاد شود شما چه کار می کنید؟ آیا حجاب خود را کاملا بر می دارید؟

همانطور که در فیلم زیر مشاهده می شود، اکثریت مصاحبه شونده های خانم در پاسخ به اینکه اگر در ایران حجاب آزاد شود شما چه واکنشی انجام می دهید؛ یعنی آیا حجاب خود را کاملا بر می دارید، گفته اند که همان نوع حجاب خود را حفظ می کنند که البته متاسفانه قالب مصاحبه شونده های این نظر سنجی میدانی درمورد حجاب دارای حجاب کامل اسلامی نیستند، ضمن اینکه برخی از اصول عرفی درخصوص نوع پوشش را رعایت نکرده اند که به عقیده نگارنده، این حالت با بی حجابی(چه ظاهری و چه باطنی) تفاوتی ندارد! اما در هر صورت نظرات این بانوان محترم است و امید است که درک درستی از مقوله حجاب(ظاهری و باطنی) داشته باشند.

در فیلم دوم که در زیر گذاشته شده است برخی از خانم ها در پاسخ به اینکه در زمان آزاد شدن حجاب چه واکنشی انجام می دهند، پاسخ داده اند که نسبت به وضعیت فعلی حجاب شان آزادتر بوده و پوشش های کمتری خواهند داشت.

پیشنهاد می شود فیلم های نظرسنجی و بررسی میدانی درخصوص آزاد شدن حجاب و عکس العمل زنان ایرانی نسبت به آزاد شدن و آزادی در برداشتن حجاب را در زیر تماشا نمایید و خواهشمند است نظرات خود را در این خصوص در قسمت نظرات این نوشته بیان نمایید.

فیلم اول نظرسنجی و مصاحبه درخصوص آزاد شدن حجاب در ایران و واکنش بانوان ایرانی:

فیلم دوم نظرسنجی و بررسی میدانی درخصوص آزاد شدن حجاب در ایران و واکنش خانم های ایرانی:

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 317
تعداد کل آرا: 3452
تعداد کل بازدیدها: 1186251
فیلم نظرسنجی و بررسی میدانی حجاب: اگر حجاب آزاد شود چه کار می کنید؟
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1
loading...


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)