فیلم دوربین مخفی واکنش به دونالد ترامپ(Donal Trump)

فیلم دوربین مخفی واکنش به دونالد ترامپ(Donal Trump)

دونالد ترامپ(Donald Trump)، رئیس جمهور جدید و منتخب ایالات متحده امریکا، پیش از انتخاب و در زمان نامزدی(کاندیداتوری) بسیار مورد انتقاد بود و رقابت انتخاباتی سختی را برای رئیس جمهور شدن طی کرد. در امریکا نیز این شخص منتقدان و مخالفان زیادی دارد.

در فیلم دوربین مخفی زیر که یک آزمایش اجتماعی برای بررسی نظرات و واکنش افراد نیز است، فرد از افراد می پرسد که با نامزد/دوست دختر خود که طرفدار دونالد ترامپ است چه برخوردی انجام دهد. واکنش این افراد به این سوال بسیار جالب است. اکثر افراد این آزمایش اجتماعی نسبت به این وضعیت پیش آمده برای فرد آزمایشگر می خندند و راه حل های مختلفی ارائه می دهند. نکته جالب و نتیجه این آزمایش اجتماعی این است که بیشتر افراد در این دوربین مخفی از پسر می خواهند که با نامزد خود صحبت کرده و او را نسبت به عقاید خود تعدیل کند. البته تعدادی نیز به او صریحا می گویند که زندگی مشترک امر مهمی است، باید با او این نامزدی را به هم بزند. بطور کلی این ویدئو نشان دهنده تاثیرگذاری مسائل سیاسی مانند انتخاب دونالد ترامپ(Donald Trump presidency) که چهره چندان محبوبی نیست بر افکار مردم و تاثیر آن بر زندگی مردم است. البته به عقیده نگارنده این مسئله و چنین نگرشی نسبت به سیاست و اهمیت سیاست در بسیاری از کشورها بر زندگی مردم سایه افکنده و تاثیر زیادی می گذارد که باید این مسئله تعدیل شود و نگاه منطفی به مسائل سیاسی از جمله انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم.

لطفا ویدئو واکنش و عکس العمل افراد نسبت به طرفداری از دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا را در زیر مشاهده و اگر مایل هستید نظرات خود را بیان کنید:

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 283
تعداد کل نظرات : 142
تعداد کل آرا: 1241
تعداد کل بازدیدها: 174490


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)