فیلم ترفندها، اسرار و رازهای شعبده بازی شعبده بازان

فیلم ترفندها، اسرار و رازهای شعبده بازی شعبده بازان
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/02/10

در این مقاله و فیلم ما به شما آموزش می دهیم که شعبده بازان چگونه شعبده بازی می کنند. البته در اینجا ما تنها چهار ترفند و اسرار شعبده که خارق العاده ترین و جذاب ترین شعبده بازی ها هستند را با فیلم آموزش و نشان می دهیم.

زمانی که شعبده بازان آدم درون یک جعبه را اره می کنند کسی که در آنجا است و شما سر و کف پای او را می بینید، در حقیقت یک نفر نیست بلکه دونفر است و یکی از آن دو نفر خود را در یک سمت جعبه جمع  و خمیده می کند و دیگری خود را در سمت دیگر جعبه جمع یا خمیده می کند.

زمانی که کسی خود را روی عصا نگه می دارد، از طریق میله ای آهنی که از زیر پای شعبده باز شروع می شود و در لباس شعبده باز و آستین شعبده باز و درون عصا  رفته و تا روی زمین زیر فرش به زمین متصل شده است، خود را توانسته در هوا معلق نگه دارد.

لیوانی که در زیر پارچه ناپدید می شود در زیر لیوان سوراخی ایجاد کردند که باز و بسته می شود ولیوان را به پایین می فرستد وناپدید می کند موقعی که شعبده باز چوب را به لیوان می زند دارد حواس شما را پرت می کند.

شعبده بازی که مداد را از میان اسکناس عبور می دهد در واقع مداد را به صورت اریب بریده است واسکناس را از میان مداد عبور می دهد.

فردی که فقط سر و دو دست او ویک پایش از یک جعبه بیرون است و قسمت وسطی جعبه را به سمت چپ و راست می برد آن فرد در جعبه ایستاده و تنها کمر خود را به سمت راست و چپ تکان می دهد. این فرد باید انعطاف بدنی زیاد داشته و لاغر باشد.

در زیر ویدئو ترفندها، اسرار و رازهای شعبده بازی را ببینید تا رازهای شعبده بازان برای شما افشا شود:

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 6

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 92
تعداد کل نظرات : 60
تعداد کل آرا: 808
تعداد کل بازدیدها: 197349

نظرات کاربران

*