فیلم آموزش سنتور: نحوه نشستن در پشت سنتور و گرفتن مضراب

فیلم آموزش سنتور: نحوه نشستن در پشت سنتور و گرفتن مضراب

در مقالات چگونه سنتور بزنیم؟(با آموزش تصویری) و فیلم آموزشی: ساختار و اجزاء سنتور درخصوص اصول یادگیری سنتور و ساختار و اجزاء تشکیل دهنده سنتور به همراه فیلم آموزشی توضیح داده شد. در این نوشته و در فیلم آموزشی زیر که از وبسایت مو به مو گرفته شده است نحوه قرار گرفتن در پشت سنتور، نحوه در دست گرفتن مضراب و نحوه صحیح مضراب گرفتن آموزش داده می شود.

فیلم آموزشی که در زیر در مورد نحوه نشستن در پشت سنتور، پوزیشن قرار گرفتن در پشت سنتور، نحوه در دست گرفتن سنتور و نحوه مضراب زدن و اصول ابتدایی نواختن سنتور بطور کامل توضیح داده می شود و توصیه می شود که آن را بطور کامل تماشا نمایید، اما در زیر چند نکته مهم در خصوص موارد فوق الذکر یعنی طرز قرار گرفتن و نشستن در پشت سنتور و مضراب گرفتن و مضراب زدن، ذکر می شود.

هنگام نشستن در پشت سنتور شما باید میز و سنتور را به گونه ای قرار دهید که بدن شما زاویه 90 درجه با پا داشته باشد و به اصطلاح صاف و قائم بنشینید.

ارتفاع سنتور از زمین باید با توجه به بدن شما تنظیم شود به گونه ای که شما زیاد به روی سنتور خم نشوید و همان زاویه قائم بدن حفظ شود. بطور معمول و برای اکثر افراد ارتفاع سنتور از سطح زمین بین 50 تا 60 سانتیمتر است.

محل قرار گرفتن شما در پشت سنتور باید بصورتی باشد که مرکز تقارن بدن شما(یعنی وسط بدن شما) با مرکز تقارن/وسط سنتور یکجا باشد-به موازات هم باشند.

نحوه در دست گرفتن مضراب بدین گونه است که حلقه مضراب باید به اندازه نصف بند انگشت در در انگشت اشاره رفته، انگشت سبابه به عنوان مهار کننده و سه انگشت دیگر همانطور که در فیلم می بینید و توضیح داده می شود به عنوان نگهدارنده مضراب در نظر گرفته شوند.

هنگام مضراب زدن شما باید مضراب را با شکستن مچ حرکت داده و ضربه بزنید. در این حالت باید آرنج دست شما تقریبا ثابت و کم تحرک باشد.

فاصله وارد آمدن ضربه مضراب بر روی هر ردیف از سیم های سنتور که در واقع یک نت را شما می نوازید بین 3 تا 4 سانتی متر از هر خرک است. ضمن اینکه قسمت میانی سر مضراب یعنی دقیقا وسط نمد مضراب باید روی سیم ها فرود بیاید.

هنگام در دست گرفتن مضراب ها باید آنها را دقیقا به موازات هم و در میان سنتور در دست بگیرد و تنها با کمی حرکت دست نت های مختلف روی سنتور را بنوازید. توجه کنید که با هر نواختن نت و مضراب زدن سعی کنید که سریع دست را به همان حالت اولیه برگردانید.

برای توضیحات کامل و آشنایی بیشتر با نحوه مضراب زدن و سنتور نواختن و همچنین نشستن و قرار گرفتن در پشت سنتور توصیه می شود که حتما فیلم آموزش سنتور زیر را تماشا نمایید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 3.5
sigmaمجموع آرا: 10

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه بوده و به حوزه فاوا و کارآفرینی علاقه دارند.

تعداد کل مقالات: 261
تعداد کل نظرات : 90
تعداد کل آرا: 1198
تعداد کل بازدیدها: 192515
فیلم آموزش سنتور: نحوه نشستن در پشت سنتور و گرفتن مضراب
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 3.5
sigmaمجموع آرا: 10


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)