فیلم آزمایش اجتماعی: آیا ما از اطرافیان و جامعه تاثیر می پذیریم

فیلم آزمایش اجتماعی: آیا ما از اطرافیان و جامعه تاثیر می پذیریم
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/02/19

شاید بسیاری از ما این حقیقت که ما از محیط پیرامون، افراد پیرامون، دوستان و حتی رفتارها و حرکات افراد در جامعه تاثیر می پذیریم را انکار کنیم. اما این یک حقیقت است و ما خواسته یا ناخواسته از افراد جامعه و افراد پیرامون مان تاثیر می پذیریم و هرگونه عمل یا رفتار آنها (حتی بصورت ناخودآگاه و اگر ما به خود آگاه نباشیم) بر ما تاثیر می گذارد.

در ویدئو زیر که براساس نظریات و توسط یک روانشناس اجتماعی معروف به نام استنلی میلگرم(Milgram) انجام شده است، تاثیر اجتماعی یک رفتار بر روی افراد سنجیده می شود. این آزمایش اجتماعی میلگرم بصورت یک دوربین مخفی انجام شده است و نشان می دهد که افراد یک اجتماع یا جامعه با هم همنوایی(conformity) دارند و ما از رفتارهای یک جمع بویژه اگر آن جمع یا اجتماع بزرگ باشد و فشارهایی را روی ما وارد کند، تاثیر می پذیریم.

همانطور که در فیلم آزمایش اجتماعی(social experiment) زیر که توسط میلگرام برای بررسی تاثیر یا نفوذ اجتماعی(social influence) انجام شده است، مشاهده می کنید، در ابتدا عده معدودی سر به آسمان کرده و بالا را نگاه می کنند(که این عده جزء تیم آزمایشگر این آزمایش اجتماعی هستند) و سپس عده دیگری به آنها افزوده می شوند و درنهایت می بینید که رهگذران از این رفتار عده قابل توجه تاثیرپذیرفته و آنها نیز رو به بالا و آسمان نگاه می کنند(در حالیکه اتفاق و چیز خاصی روی نداده است!)

این آزمایش نشان می دهد که با افزایش تعداد افرادی که به بالا نگاه می کنند، افرادی که به این جمع می پیوندند نیز بیشتر می شود و متاسفانه بسیاری از رفتار افراد نه بصورت مستقل(independent) بلکه متاثر از رفتار اطرافیان و افراد جامعه است. نمونه بارز این رفتارها را شما در مسائل اجتماعی مانند انتخابات ریاست جمهوری یا دیگر انتخابات و رای گیری ها مشاهده می کنید که در آن بسیاری از افراد ناشی از یک جو روانی و اطرافیان(که طبق این آزمایش هرچه بیشتر شود بر روی شما نیز بیشتر تاثیر می گذارد) اقدام به رای دادن به شخص یا گروه خاصی می کنند(متاسفانه بدون تحقیق و بررسی درخصوص آن نامزد خاص). البته چنین رفتار در مسائل دیگر مانند فرهنگ ترافیک و رانندگی، رفتارهای خرید، رفتارهای سرمایه گذاری و غیره انجام می گیرد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 4.5
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 361
تعداد کل آرا: 3862
تعداد کل بازدیدها: 1442586

نظرات کاربران

*