فوبیای مدرسه در کودکان | چرا کودکان فوبیای مدرسه دارند

فوبیای مدرسه در کودکان | چرا کودکان فوبیای مدرسه دارند

ممکن است کودکان از خیلی چیزها بترسند، از تاریکی بترسند، از تنهایی بترسند و فوبیاهای دیگری داشته باشند، یکی از فوبیاهای اصلی کودکان، فوبیای مدرسه می باشد. که کودک از مدرسه رفتن ترس دارد و دوست ندارد به مدسه برود.

در زندگی کودکان به دلایل زیادی می تواند فوبیا وجود داشته باشد. فوبیای تاریکی، فوبیای تنهایی، فوبیای گم کردن والدین و دیگر فوبیاها در زندگی هر کودکی می تواند، باشد. یکی از این فوبیاها فوبیای مدرسه است.

هر والدینی برای فرزندان خود دارای آرزوهای زیادی می باشند. که یکی از این آرزوها، به مدرسه رفتن فرزند می باشد و داشتن موفقیت های تحصیلی و فارغ التحصیلی است.

در ماه مهر، آمادگی برای رفتن به مدرسه شروع می شود و پدر و مادرها برای اینکه فرزندان خود سال تحصیلی جدید را شروع کنند، همه آمادگی ها و امکانات را پیش بینی می کنند. اما لازم است توجه داشته باشیم که کودکانی که تازه به مدرسه می روند (کلاس اولی ها) قبل از مدرسه باید آمادگی های روحی و روانی لازم را پیدا کنند تا آنها در مدرسه دچار سختی های روحی – روانی و اجتماعی نشوند. در صورتی که کودکان آمادگی لازم را نداشته باشند، در این کودکان تنش های جدی به وجود می آید. در درجه اول کودک تمایلی به مدرسه رفتن ندارد و مدرسه را مانند مکانی ترسناک در ذهن خود تصور خواهد کرد. در برخی موارد والدین این مساله را به عنوان رفتار طبیعی کودک محسوب می کنند، در حالی که این اصلا اینگونه نیست. چرا که برداشت خوف آور و ترسناک از مدرسه برای کودکان اصلا آسان نمی باشد. اگر قبل از این کودک بیشتر به بازی توجه می کرد، اکنون دیگر این گونه نیست و حواس کودک به موضوعات دیگر جلب شده است و علاوه بر این نشستن پشت نیمکت و گوش دادن به صحبت های معلم برای کودک سخت می باشد.

در برخی موارد خود کلمه مدرسه هم در کودکان ترس به وجود می آورد. آنها این گونه فکر می کنند که، با شروع شدن مدرسه دیگر والدین به آنها اجازه بازی کردن نخواهند داد و این گونه فکر می کنند که باید همیشه درس بخوانند. در این شرایط لازم است که والدین با کودک صحبت کرده و کودک را متوجه این فکر اشتباه خود بکنند.

در اصل باید در مورد فوبیای مدرسه با کودک به نحوی صحبت کنیم. یعنی از بخشی که دوست داشتنی نیست مانند بیدار شدن صبح زود، داشتن مسئولیت و غیره کمتر صحبت شود و یا اصلا صجبت نشود و از بخش دوست داشتنی آن با آنها صحبت کنیم. در مورد دوستان جدیدی که آنها بدست می آورند، گذراندن وقت با دوستان، بازی کردن در کنار درس خواندن، یاد گرفتن چیزهای جدید و غیره صحبت کنیم. به این طریق کودک خیلی راحت تر به مدرسه خواهد رفت.

از طرف دیگر لازم است که والدین در سال های اول مدرسه همیشه در کنار فرزندان خود باشند و از آنها حمایت نمایند. هر روز از کارهایی که در مدرسه انجام داده است، از آنها سوال کنیم. با این کار کودک هم خوشحال می شود و هم برای آنها اثبات می کند که مدرسه برای والدین مهم است. در مورد اتفاقاتی که در مدرسه برای کودک افتاد و کودک آنها را تعریف می کند به آرامی گوش دهیم و با آنها ابزار همدردی کنیم و بگویم که شکست ها سبب موفقیت های دیگر خواهد شد.

توجه داشته باشید که کودکان در این دوران حساس می باشند، در برخورد با آنها این نکته را بهتر است، مد نظر داشته باشیم و در این دوران به صورت صحیح برخورد کنیم تا در دوره های دیگر به مشکل نخورند. چرا در دوره نوجوانی و جوانی احتمال دارد، برای آنها مشکل ایجاد شود.

در بحث فوبیای مدرسه کودکان جدی باشید و بهتر است در این رابطه به روانشناس هم مشورت کنید

 

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 4

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1158
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
فوبیای مدرسه در کودکان | چرا کودکان فوبیای مدرسه دارند
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 4


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)