فهرست قوانین ایران(2)

فهرست قوانین ایران(2)
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/05/18

در مقاله فهرست قوانین ایران(1) فهرستی از مهمترین و اصلی ترین قوانین ایران مطرح شد. در این مقاله در ادامه دیگر قوانین اصلی و اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست و توضیح داده می شوند.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری: نحوه فعالیت و تشکیلات دیوان عدالت اداری را بیان می کند.

قانون شهرداری: که نحوه فعالیت و قوانین مربوط به شهرداری ها را بیان می کند.

قانون ثبت احوال و کارت ملی: قوانین مربوط به ثبت احوال شخصیه مردم ایران و نحوه فعالیت اداره ثبت احوال را بیان می کند.

قانون کار ایران: قوانین مربوط به روابط کارگر و کارفرما و مسائل مربوط به حقوق کار در ایران را بیان می کند.

قوانین سپاه پاسداران ایران: قوانین و اساسنامه مربوط به تشکیل و فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بیان می کند.

قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری: قوانین مربوط به اجرای بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری را بیان می کند.

قانون تعزیرات حکومتی: قوانین مربوط اجرای احکام تعزیر ناشی از تخلف از مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع را بیان می کند.

قانون تعزیرات بهداشتی: که قوانین مربوط به امور بهداشتی، درمانی، آرایشی و مواد خوردنی و آشامیدنی را بیان می کند.

قانون مبارزه با مواد مخدر: قوانین مربوط به مواد مخدر(کشت، توزیع و کلیه امور مربوط به مواد مخدر) را بیان می کند

قوانین گمرکی: قوانین مربوط به نحوه فعالیت گمرکات و امور گمرکی را بیان می کند.

قانون مجازات نیروهای مسلح: قوانین مربوط به مجازات های مربوط به نیروهای مسلح را بیان می کند.

قانون اموال تملیکی: قوانین مربوط به اموالی که مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و به طرق دیگر توسط دولت یا دیگر قوا بدست آمده است را تبیین می کند.

قانون نیروی انتظامی و پلیس بین الملل: قوانین مربوط به تشکیل نیروی انتظامی(از سال 1369) و نحوه فعالیت آن را بیان می کند.

قوانین مالیاتی: مجموعه قوانین مالیاتی کشور از جمله مالیات بر درآمد، قانون مالیات های مستقیم، مالیات ارزش افزوده و غیره را بیان می کند.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: قانون مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی برای کسانیکه براساس قانون و حکم دادگاه به محکومیت مالی محکوم شده اند را توضیح می دهد.

قانون اجرای احکام مدنی: قوانین مربوط به اجرای احکام دادگاه ها را بیان می کند( اعم از توقیف، ارزیابی و فروش اموال و غیره).

قانون زمین شهری: قوانین مربوط به زمین هایی که در شهرها و یا خارج از آن قرار می گیرند را به منظور مدیریت و تامین مسکن تعریف و تبیین می کند.

قانون نظارت بر رفتار قضات: نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. 

قانون نظام صنفی کشور: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند. 

قانون مطبوعات: مواد قانونی مربوط به نحوه فعالیت مطبوعات/رسانه ها در ایران را توضیح می دهد.

آرای وحدت رویه حقوقی: مجموعه آرای وحدت رویه حقوقی را بیان می کند.

آرای وحدت رویه کیفری: مجموعه آرای وحدت رویه کیفری را بیان می کند.

که به این موارد آخرین نظرات مشورتی، آخرین رای دیوان عالی کشور و آخرین قوانین مصوب را می توان اضافه کرد.

 

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 92
تعداد کل نظرات : 60
تعداد کل آرا: 807
تعداد کل بازدیدها: 193899

نظرات کاربران

*