فتوای مراجع تقلید درخصوص حرام بودن رقص و رقصیدن

فتوای مراجع تقلید درخصوص حرام بودن رقص و رقصیدن

در مقاله دلیل حرام بودن رقص و رقصیدن از دیدگاه علمی و قرآن با فیلم آموزشی درخصوص علت ها و فلسفه حرام بودن رقص و رقصیدن از دیدگاه اسلام و براساس منابع قرآنی و روایات مطالبی ذکر شد. البته بر همین اساس علمای اسلام و مراجع تقلید(شیعه) فتاوی دارند که در اکثریت موارد یکسان است و ممکن است در حالت و شرایط خاصی برخی موارد از رقصیدن را جایز یا بدون اشکال دانسته باشند که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

آیت الله بهجت(رحمه الله علیه) رقصیدن را در هر شرایط و حالتی اشکال می دانند(حرام می دانند).

آیت الله وحید خراسانی، آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی تنها رقصیدن زن برای شوهر را و آن هم مشروط به اینکه با حرام دیگری همراه نشود، جایز دانستند.

آیت الله تبریزی، آیت الله خمینی(امام خمینی)، آیت الله خامنه ای درخصوص رقصیدن زن برای دیگر زنان(اگر مرد نامحرم در جمع نباشد) اینگونه فتوا دادند که اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه یا مفسده نشود، اشکال ندارد. در خصوص رقصیدن زن در برای دیگر زنان یا محارم در صورتیکه مرد نامحرم نباشد آیت الله بهجت، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، وحید خراسانی و آیت الله سیستانی(مد ظله العالی) فتوا داده اند که بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

بنابراین بطور کلی و براساس استدلال هایی که در مقاله فوق الذکر گفته شد - که رقصیدن کاری لهو و بیهوده بوده و می تواند زمینه مفسده و گناه باشد- در غالب موارد کلیه فقها و مراجع تقلید رقصیدن را حرام دانستند و تنها برخی از فقها رقصیدن زن یا مرد برای همسر خود را منوط به اینکه همراه با گناه یا فعل حرام دیگری(مانند شراب خوردن) نباشد را جایز دانستند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 197
تعداد کل آرا: 2660
تعداد کل بازدیدها: 679739


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)