علت خوش برخورد بودن مردان با زنانی غیر از همسر خود چیست؟

علت خوش برخورد بودن مردان با زنانی غیر از همسر خود چیست؟

نحوه برخورد مردان با زنان از خواستگاه اجتماعی، فیزیولوژیکی و روانشناسی قابل تحلیل است و به خصوصیات فیزیکی و روحی این دو جنس انسان بستگی دارد. اما در مواردیکه مردان دارای همسر با زنانی به غیر از همسر خود برخوردی خوب دارد – که بعضا ممکن است حالت افراطی و حسادت آور نیز داشته باشد- جای بحث و تامل دارد که در این نوشته این موضوع برخورد خوب و خوش اخلاقی مردان با زنانی به غیر از همسر خود از نگاه علمی و روانشناسی تحلیل و بررسی می شود.

شاید مهمترین علت خوش برخورد بودن مردان با جنس مخالف خود یعنی زنان که ممکن است همسرشان نیز نباشند ویژگی ذاتی و درونی حمایتگری و کمک رسان بودن مردان بویژه در حمایت از جنس مخالف یعنی زنان است. بنابراین اگر بخواهیم جنبه های دیگر را کنار بگذاریم و از نگاه مثبت که البته غالبا هم اینگونه است، نگاه کنیم، مردان به دلیل ویژگی ذاتی حمایتگری و پشتیبانی از جنس مونث ناخواسته در مقابل آنها حالت عطوفت و بعضا خوش برخوردی داشته و در مواردیکه نیاز به کمک دارند به آنها کمک می کنند. البته باید گفت که قاعدتا برخی از مردان این ویژگی ذاتی و نهادی خود را بدون توجه به عواقب و در نظر گرفتن جنبه های دیگر اعمال می کنند و حالت کنترل نشده به خود می گیرد که ممکن است موجب سوء ظن اطرافیان بویژه همسرشان شود.

براساس همین ویژگی ذاتی مردان، می توان علت دیگری را برای رفتار ناخواسته و خوش برخوردی و مهربانی (بعضا بیش از حد) مردان نسبت به زنان غریبه و غیر از همسرشان برشمرد و آن این است که همسران این مردان در رفتار با شوهر خود به این ویژگی حمایتگری و کنترل کنندگی مرد توجه نمی کنند و به اصطلاح ناز او را نمی خرند و این خود می تواند یا بطور ناخواسته و یا عمدا و کنترل شده منجر به چنین رفتارهایی از جانب مردان شود. در واقع زنان باید به این نیاز و خواسته ذاتی مردان توجه کنند.

به بیان ساده اگر مردان در محیط خانواده و در برخورد با همسر خود نیاز به حمایتگر بودن آنها که موجب می شود حس مفید بودن کنند، برطرف شود این احساس کنترل نشده از آنها بروز نمی کند. البته مردان نیز باید با آگاهی نسبت به خود و رفتارهای خود موجب نشوند که سوء ظن در همسرانشان ایجاد شود و این نکته را نیز در نظر بگیرند که زنان بطور کل نسبت به مردان خود حس تعلق داشته و نمی توانند تعلق آنان به دیگری را تحمل کنند. بنابراین باید در برخورد با زنانی به غیر از همسر خود اگر می خواهند خوش برخورد باشد در حد تعادل باشد و اگر هم می خواهند در شرایطی که یک زن نیاز به کمک دارد اگر حالت اضطرار باشد و کس دیگر نتواند کمکی به آن زن بکند، آنها این کار را انجام دهند. در مجموع باید در برخوردها در محیط های اجتماعی یا در جمع هایی که زنان دیگر (خواه همسرشان نیز باشد و خواه همسرشان نباشد) نیز حضور دارند حد اعتدال را حفظ کرده و برخوردی با وقار و متانت داشته باشند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 308
تعداد کل آرا: 3270
تعداد کل بازدیدها: 1028002
علت خوش برخورد بودن مردان با زنانی غیر از همسر خود چیست؟
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)