طلاق چند نوع است؟

طلاق چند نوع است؟

در دین اسلام و قانون مدنی طلاق به چند نوع تقسیم شده است که در زیر هر کدام توضیح داده می شود. طلاق هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ عقد نکاح به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است. ضمنا باید توجه داشت که طلاق در عقد دائم صورت می پذید و به معنای انقضاء مدت یا بذل(بخشیدن) مدت نکاح از جانب شوهر است.

حق طلاق طبق ماده 1133 قانون مدنی با زوج/شوهر است و طبق ماده 1136 قانون مدنی طلاق دهنده یعنی شوهر/زوج باید بالغ، عاقل و قاصد و مختار باشد که این موارد از جمله شرایط طلاق هستند. ضمنا زوج/شوهر می تواند به هرکس بخواهد وکالت دهد زن او را طلاق دهد و این وکیل می تواند زن او یا شخص دیگری باشد. این وکالت نیز می تواند حالت بلاعزل داشته باشد که بحث و توضیح آن در اینجا نمی گنجد.

حال با توجه به شرایط طرفین طلاق و آثار مترتب بر آن، طلاق به انواعی تقسیم می شود که در زیر توضیح داده شده اند:

در یک تقسیم بندی کلی می توان طلاق را به دو نوع رجعی و بائن تقسیم کرد. طلاق رجعی به معنای این است که زوج/شوهر در زمان عده حق رجوع به زوجه/زن و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد مجدد نکاح دارد. این مورد در ماده 1148 قانون مدنی آمده است. در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد

در مقابل در طلاق بائن در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد و چنانچه خواستار زندگی مشترک با زوجه مطلقه خود باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد. بائن از بیونیت به معنی جدائی است و اینگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود .
این مورد در ماده 1144 قانون مدنی به این صورت ذکر شده است که در طلاق بائن حق رجوع برای شوهر نیست. با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می‌گردد. اقامت‌گاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است. زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.

موارد زیر را از انواع طلاق های بائن می نامند:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
  • طلاق یائسه؛
  • طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

در واقع می توان در چارچوب طلاق بائن حالات زیر را در نظر گرفت و انواع دیگری از طلاق را در نظر گرفت:

طلاق خلع آنست كه زن به‌واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالى كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد. علاوه بر شرائط عمومى كه براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زير نيز ضرورى است: کراهت زن از شوهر، تعیین مقدار فدیه که می تواند معادل مهر یا بیشتر یا کمتر از آن باشد. جاری شدن صیغه طلاق خلع که در آن مانند عقد هر دو طرف باید با اراده خود صیغه طلاق را جاری کنند.

در ماده 1147 قانون مدنی، طلاق مبارات آنست كه كه كراهت از طرفين باشد، ولى در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد. یعنی در این حالت زن در ازای طلاق دادن شوهر چیزی را به او می دهد که مقدار آن نباید از مهرش بیشتر باشد و به آن مقدار فدیه گویند. این نوع طلاق در شرایط کراهیت زوجین از یکدیگر صورت می پذیرد.

این دو نوع طلاق به یکدیگر شباهت دارند و شاید تنها تفاوت آنها در آنچه به عنوان عوض برای طلاق دادن زن توسط شوهر داده می شود، می باشد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 828
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)