طریقه نوشتن متن در زبان انگلیسی | طریقه نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی

طریقه نوشتن متن در زبان انگلیسی | طریقه نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی

نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی همیشه در کانون توجه زبان آموزان و مدرسین زبان انگلیسی بوده است، چرا که در بسیاری از مواقع نحوه ی نگارش متون مختلف به زبان انگلیسی کاملا متفاوت از نحوه صحبت و انجام مکالمات روزمره است، که تعیین موضوع نگارش انگلیسی را برای افراد مختلف دشوار می سازد. اگر اکنون در مرحله ای هستید، که از شما توقع نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی وجود دارد، می توان گفت که به سطح مناسبی از زبان انگلیسی رسیده اید. نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی در حقیقت فرصتی مناسب است، که در دانش خود را نشان دهید. اما مهم تر از آن، این است که ساختار را به درستی رعایت کنید. در مواردی که نمی دایند یا اطمینان ندارید، که چگونه یک متن را کنار هم بگذارید، این مقاله می توان به شما کمک کند.

به طور کلی هنگام نگارش متون مختلف به زبان انگلیسی بایستی به سه اصل توجه داشته باشید، مقدمه، بدنه و نتیجه گیری. این در حالی است که یک متن کلاسیک به طور کلی دارای 5 پاراگراف است، یعنی 1 پاراگراف برای مقدمه، 3 پاراگراف برای بدنه و 1 پاراگراف برای نتیجه گیری. اگر چه رایتینگ های مختلف در زبان انگلیسی می تواند کمتر یا بیشتر باشد و همچنین بنا به هدف و چارچوب خود از پیچیدگی های کمتر یا بیشتری نیز بهره مند شود.

1- مقدمه متن انگلیسی:

قسمت مقدمه بایستی با عباراتی شروع شود، که خوانده را به دام متن مقاله انداخته و آنان را به ادامه ی خواندن متن ترغیب نماید. یک نقل و قول چالش برانگیز و جالب توجه و یا یک نظریه مطرح و یا آمار و ارقام غافلگیر کننده، می تواند در این حوزه بسیار مفید باشد تا مقدمه ای مناسب را آغاز کنید. و دقیقاً همین طور که از نام مقدمه بر می آید، وظیفه ای مقدمه ی متون مختلف انگلیسی کاملاً روشن است، معرفی متن با اشاره به سوالاتی یا چالش های متن به شکل مستقیم. بنابراین اگر متن انگلیسی مدنظر شما به عنوان پاسخی برای یک سوال در نظر گرفته می شود، لغاتی در این بخش به کار ببرید، که در ارتباط با سوال یا موضوع داده شده باشند. توصیح دهید که چه چیزی را می خواهید، مطرح کنید و چه مفاهیمی ممکن است، برای شما مهم باشند. در متون مختلف زبان انگلیسی به قدری طول متن مورد نظر مقدمه، بایستی خبری باشد تا خواننده را برای آنچه بایستی در متن انتظار داشته است، آماده کند. بنابراین در قسمت مقدمه نیاز نیست، زیاد عمیق شوید و فراموش نکنید که عمق متن شما وظیقه دیگر قسمت نگارش متن می باشد. از آنجائیکه مباحث شما در حین پیشبرد متن تغییر کرده و یا پاسخ مرتبط داده می شود. لذا ابتدا متن را نوشته و سپس به سراغ نوشتن مقدمه بروید. زیرا که بدین ترتیب بسیار راحت تر می توانید، نوشته ی خود و مباحث را معرفی کنید.

طریقه نوشتن متن در زبان انگلیسی | طریقه نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی

2- بدنه متن انگلیسی:

قسمت های بدنه متن های مختلف زبان انگلیسی، بایستی به پاراگراف های مختلف طبقه بندی شود، که هر کدام از این پاراگراف ها بخش های مختلف از مبحث شما را شکل دهد و خلاصه توضیح دهد. هر پاراگراف یک گام جدید در متن است و به خواننده ی متن در مورد اینکه چه چیزی را می خواهد، بیان یا اثبات کنید، کمک می نماید. به عنوان نتیجه بسیار مهم است که این قسمت از متن انگلیسی، به خوبی برنامه ریزی شده و به شکل منطقی و قابل فهم ادامه پیدا کند. نکات خود را با جزئیات، نقل و قول ها، مثال های دیگر پیشتیبانی کنید و چگونگی تایید در موضوعات و نظریه ها را توضیح دهید، اکنون زمان پرداختن به جزئیات است.

مطمئین باشید که اطلاعات مختلفی را که ارائه می کنید، مرتبط هستند و از موضوع دور نمی شوید. از حروف ربط زبان انگلیسی در طول پاراگراف های خود استفاده کنید، تا بدین ترتیب ابتدا و انتهای مطالب خود را به هم مرتبط کنید که دنبال کردن متن انگلیسی آسانتر و جذاب تر شود. یک متن انگلیسی که دارای برنامه ریزی خوبی است، معمولا به نظریات خلاف مباحث مطرح شده نیز می پردازد.

طریقه نوشتن متن در زبان انگلیسی | طریقه نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی

3- نتیجه گیری متن انگلیسی

نتیجه گیری در عمل نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی به عنوان گام آخر شناخته شده و آموزش اساسی برای نگارش نتیجه نشان دهنده توانایی های شما می باشد. در مراحل نگارش یک متن در زبان انگلیسی نتیجه گیری نمی بایست، پیش از چند جمله باشد. اما باید موضوعات را محدود بیان کرد و نظریات و مباحث نظری مطرح شده در طی بدنه متن انگلیسی را منعکس کرد. البته این به منزله دوباره نویسی آنها نیست، بلکه می بایست، به نحوی به آنها اشاره شود، گاهاً نتیجه گیری به عنوان سخت ترین قسمت برای نوستن در بین زبان آموزان دوره زبان انگلیسی تلقی می شود، چرا که به آسانی نمی توانند، آنچه را گفته اند را مجدداً بیان کنند و برای مخاطب چند نکته مختلف بیان شده را جمع بندی کنند و اندکی را نیز برای مخاطب باقی بگذارید تا بعد از خواندن متن به آنها فکر کند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 3

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1055
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
طریقه نوشتن متن در زبان انگلیسی | طریقه نگارش متون مختلف در زبان انگلیسی
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 3


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)