ضرب و شتم کودکان | توصیه های روانشناسانه به والدینی که فرزندان خود را کتک می زنند.

ضرب و شتم کودکان | توصیه های روانشناسانه به والدینی که فرزندان خود را کتک می زنند.

هنوز هم در دوران معاصر کتک زدن کودکان با هدف تربیت کردن آنها و نیز تحت کنترل درآوردن آنها در جوامع مختلف به صورت گسترده استفاده می شود، در حالی که ضرب و شتم کودکان دارای عورض بسیاری است و مورد توصیه روانشناسان قرار نمی گیرد.

کتک زدن، یکی از روش های گسترده و شایعی ای می باشد، که با هدف تحت کنترل گرفتن کودکان از سی برخی از والدین مورد استفاده می شود. گاهی والدین ها به جای فکر کردن و یافتن راه های بهتر به ساده ترین و آسان ترین راه روی می آورند، که آن تنبیه فیزیکی کودکان می باشد.

متاسفانه این نوع تنبیه کردن کودکان با هدف تربیت کردن، در کشورها ما هم زیاد استفاده می شود. این روش در کودکان موجب ضعف شدن رشد و اخلاق آنها می شود. در دوران معاصر لازم است، که انسان ها آزاد اندیش باشند و در شرایط مختلف از خود انعطاف بیشتری نشان دهند. چرا که کودکانی که با تنبیه و خشونت بزرگ می شوند، دارای بخشندگی نیستند، بلکه افراد کینه ای می شوند.

- تنبیه کردن کودکان با کتک زدن موجب شکل گیری وجدان و تفکر ضعیف در کودکان می شود. چرا که:

اگر کودک در زمانی که شیطنت می کند، کتک بخورد، این فکر در کودک ایجاد می شود که، جزای آن را پرداخت کرده است، لذا در این موقع برای به دست آوردن نتایج منفی سعی بیشتری می کند. از طرف دیگر ضرب و شتم کودکان، موجب ایجاد پرخاشگری در کودکان نسبت به والدین می شود. در واقع کودک به جایی اینکه متوجه بد و زشت بودن کار خود شود و خود را مقصر احساس کند، گناه کار را کسی می داند که او را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

ضعیف، ناتوان و بدون قدرت بودن کودکان در برابر والدین، سبب خجالت آنها می شود و آنها نسبت به والدین اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. لذا کودک با تقلید کردن رفتار والدین، سعی می کند، مشکلات خود را با پرخاشگری حل نماید. از این رو، عصبانی شده و به ضرب و شتم روی می آورد. این گونه، تنبه بدنی در کودکان سبب به وجود آمدن تفکر و وجدان شعیف می شود.

- در برخی موارد پدر و مادر برای اینکه کودک خود را از یک خطر محافظت کنند، راهی جزء کتک زدن کودک پیدا نمی کنند. لذا پدر و مادر گاهی به ناچار کودک خود را کتک می زنند. در چنین شرایطی بهتر است نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

کسانی که این صحبت را متوجه شدن می دانند، که ضرب و شتم کودک بالای شش ساله فایده ای ندارد. کودکی که حرف گوش نمی دهد، را می تواند یکی دو سیلی از پشت و یا از دستتانش زد، زدن سیلی به سر، صورت، کمر و استفاده از ابزارهایی مانند چوب برای کتک زدن بسیار مضر است. این گونه رفتارها، رفتار پدر و مادرانه نیست، بله رفتار ظالمانه می باشد. کتک زدن کودکان در اصل مضر می باشد. تنها در شرایط زیر به عنوان آخرین راه می توان، از تنبیه بدنی استفاده کرد.

1- کودک دانسته و آگاهانه به دیگری صدمه و آسیب می زند.

2- بی توجه به هشدارهای مداوم، به انجام دادن کارهای اشتباه و خطرناک اصرار می کند. مثلا به پریز برق بازی می کند و یا با اجاق گاز بازی می کند.

در این موارد هم کتک زدن تنها باید از پشت و یا از کف دست باشد.

- مجدداً دلیل و اصل اساسی خود را تکرار می کنیم:

تا حد امکان از ضرب و شتم کودکان خود اجتناب کنید. کودکانی که در سنی هستند، که حرف متوجه می شوند، بهتر است با سخن تربیت شود و تنها در صورتی که کتک زدن دارای فوائدی باشد، می توان از آن استفاده کرد. در زمان عصبانیت و پرخاشگری به صورت قطعی از تنبیه بدنی استفاده نکنید.

در پایان لازم به ذکر است که، بچه دار شدن یکی از بزرگ ترین مسئولیت ها می باشد. پدر و مادر لازم است در تربیت صحیح کودکان خود همکاری فکری و فیزیکی لازم را داشته باشند. باور داشته باشید که می توان بدون کتک زدن و پرخاشگری هم کودکان خود را تربیت و بزرگ کرد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1055
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
ضرب و شتم کودکان | توصیه های روانشناسانه به والدینی که فرزندان خود را کتک می زنند.
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)