شرایط مرخصی و کار در روز جمعه برای کارگران طبق قانون کار

شرایط مرخصی و کار در روز جمعه برای کارگران طبق قانون کار

بسیاری از کارگران شرکت ها که طبق قانون کار برای کارفرمای خود کار می کنند، ممکن است سوالی درخصوص کار در روز جمعه داشته باشند. به این دلیل که بعضا کارفرمایان آنها را ملزم به کار در روز جمعه کرده یا مرخصی در روز جمعه برایشان محسوب می کنند. در زیر برخی از مفاد قوانین و آیین نامه های قانون کار در این خصوص توضیح داده می شوند.

قاعده کلی این است که طبق ماده 62 قانون کار روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگر با استفاده از مزد می باشد. اما طبق شرایطی و توافق بین کارگر و کارفرما این تعطیل هفتگی کارگر می تواند به روز دیگری موکول شود. البته ممکن است کارگری که در این حالت کار می کند با سناریوهای مختلف روبرو شود.

برای مثال چنانچه روز جمعه که روز کاری کارگر است با یکی از تعطیلات رسمی مصادف شود آیا کارگر مزبور می‌تواند، روز جمعه را تعطیل کند؟ جواب این سوال واضح است: اشتغال به کار کارگر در روز جمعه برای جبران آن قسمت از ساعات کار قانونی است که وی به دلیل تعطیل کردن یک روز معین دیگر در هفته آن را انجام نداده است. به بیان دیگر کار کارگر در روز جمعه به جای تعطیلی روز دیگری از هفته صورت می‌گیرد. به این لحاظ وقتی روز جمعه با تعطیلات رسمی برخورد می‌کند، موجبی برای تعطیل کردن روز جمعه باقی نمی‌ماند و کار کارگر در این روز نیز اضافه کاری تلقی نمی‌شود.

همچنین استفاده از تعطیل جمعه یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و باید برای همان هفته مورد استفاده قرار گیرد؛ به این ترتیب انتقال آن به هفته یا هفته‌های دیگر یا ذخیره کردن آن به عنوان مرخصی استحقاقی یا تقویم آن به وجه نقد با مقررات ماده 62 قانون کار انطباق ندارد.

برخی از شرکت ها روز پنجشنبه را تعطیل می کنند و ساعات کاری آن را به روزهای دیگر موکول می کنند. تعطیل توافقی روز پنجشنبه معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته (36 ساعت و 40 دقیقه) معادل 7 ساعت و 20 دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه را نیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذی‌ربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (7 ساعت و 20 دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و 28 دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده کرده است. در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد؛ در این حالت کارگر معادل ساعات کار هفتگی (44 ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده است.

مرخصی روز جمعه کارگران طبق قانون کار

طبق قانون کار، کارگران می توانند، یک ماه در سال یعنی معادل 30 روز از مرخصی استحقاقی استفاده کنند. یک ماه معمولا شامل 4 روز جمعه میباشد که شامل 30 روز ( یک ماه ) مرخصی خواهد شد و روز جمعه هم بعنوان یک روز تعطیل هفته لحاظ خواهد شد که اگر شما 5 شنبه و شنبه را مرخصی بگیرید جمعه مابین مرخصی بعنوان یکی از 4 جمعه یک ماه مرخصی استحقاقی لحاظ خواهد شد. البته این حالت منوط به این است که کارگر یکسال کارکرد داشته باشد(یا قرارداد یکساله داشته باشد). در واقع باید اینگونه گفت که اگر کارگر مازاد بر 4 روز تعطیلی جمعه در یک ماه مرخصی سالانه اش جمعه ای را تعطیلی داشته باشد، جزء مرخصی استحقاقی او محسوب می شود. البته برخی از شرکت ها اینگونه محاسبه نمی کنند و برای روزهای 5 شنبه و شنبه مرخصی های جداگانه در نظر گرفته و آن ها را دو روز جداگانه محسوب می کنند که این حالت به نفع کارگر است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 839
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
A
علی ( 2017-07-30 10:12:26 )
سلام. اینکه مرخصی جمعه بین پنجشنبه و شنبه محاسبه می شود یعنی چه؟ مگر جمعه جزء روزهای تعطیل ایام هفته محسوب نمی شود در کل سال؟ پس چرا جزء مرخصی حساب می شود؟
RH
رضا حسینی ( 2017-07-30 10:24:54 )
سلام علی: اگر کارفرما روزهای مرخصی را برمبنای 30 روز که شامل 4 جمعه می شود محاسبه کند، باید جمعه هایی که بین پنجشنبه و شنبه است را نیز جزء مرخصی حساب کند. اما اگر برمبنای 26 روز که 4 جمعه را شامل نمی شود، باشد، نباید جمعه را حساب کند. یعنی اگر شما 5 پنجشنبه و شنبه را در سال مرخصی بگیرید، 4 جمعه از آن باید محاسبه شود و جمعه آخر جزء تعطیلات هفتگی شما محسوب می شود. البته برای اطلاعات بیشتر می توانید به سازمان تامین اجتماعی و یا وکیل متخصص در قانون کار رجوع کنید.