شرایط صدور حکم اعسار چیست؟

شرایط صدور حکم اعسار چیست؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/05/14

در مقاله حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟ درخصوص اینکه تحت شرایط خاصی که زوج/مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارد، می تواند تقاضای حکم اعسار کند، توضیح داده شد. اما صدور این حکم تابع شرایطی است، در واقع صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه تنها در شرایطی که زوج/شوهر هیچ مالی ندارد، صورت نمی پذیرد، بلکه این حکم در شرایطی که مرد حداقل های زندگی را نیز داشته باشد و به آن نیاز داشته باشد، نیز صادر می شود.

در واقع ماده 29  قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 ، معسر را کسی تعریف می کند که به دلیل نداشتن مالی به جزء مستثنیات دین، قادر به پرداخت دین/بدهی خود نباشد. مهریه نیز از جمله این دیون محسوب می شود که مرد در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت آن معسر شناخته می شود. مستثنیات دین را در ماده 24 این قانون به شرح ذیل اعلام شده است:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

  • منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) در حالت اعسار او باشد؛
  • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
  • آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود؛
  • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
  • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است؛
  • تلفن مورد نیاز مدیون؛
  • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

بنابراین طبق این قانون زوج یا شوهر به عنوان یک فرد مدیون، پس از آنکه حداقل مایحتاج و نیازهای زندگی اش را بدست آورد، معسر شناخته شده و حکم اعسار برای او صادر می شود. مواردی مانند حقوق ماهیانه مرد/شوهر پس از کسر مبلغی که حداقل نیازهای مرد را برطرف کند، مابقی به عنوان اقساط مهریه به زن پرداخت می شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 510
تعداد کل آرا: 4763
تعداد کل بازدیدها: 2244211

نظرات کاربران

*