سند عادی و سند رسمی چیست و چه تفاوتی دارند؟

سند عادی و سند رسمی چیست و چه تفاوتی دارند؟

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران دو نوع سند رسمی و سند عادی تعریف شده است که در اینجا تعریف سند عادی و سند رسمی و تفاوت های سند عادی و سند رسمی آورده می شود.

برای تعریف سند عادی نیاز است که ما تعریف سند رسمی در قانون مدنی ماده 1289 را بررسی کنیم. طبق این ماده قانونی، هر سند که دارای یکی از شرایط و خصوصیات زیر باشد، سند رسمی محسوب می شوند:

  • سند توسط مأمور رسمي تنظيم اسناد تهيه شود
  • مأمور داراي صلاحيت تنظيم آن باشد(یعنی افرادی که آن سند را تنظیم می کنند صلاحیت تنظیم آن سند را داشته باشند. برای مثال ماموران اداره ثبت اسناد و املاک مامور تنظیم اسناد ملکی هستند و نمی توانند گواهی فوت صادر کنند! همچنین از لحاظ حیطه جغرافیایی نیز صلاحیت تنظیم آن سند رسمی را داشته باشد.)
  • سند با رعايت مقررات قانون تنظيم شده باشد(برای مثال یک قرارداد برای فروش یک جنس ممنوعه(مانند مواد مخدر) نباشد)

هرگاه نوشته اي فاقد يکي از اين سه شرط باشد اما آن نوشته به منظور تنظیم امور جاری(یعنی در قالب یک قرارداد) نوشته شده باشد و داراي مهر يا امضاي طرفین آن قرارداد باشد سند عادي محسوب مي‌شود. برای مثال طبق قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1376، هرگاه قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر با امضای دو شاهد و مهر مشاور املاک تنظیم شده باشد یک قرارداد اجاره نامه عادی محسوب می شود که البته در مراجع قضایی معتبر است.

اسناد رسمی و برخی از اسنادی که حکم سند رسمی را دارند(مانند چک که ذاتا یک سند عادی است ولی در قانون از جهاتی به آن اعتبار یک سند رسمی داده شده است) در مراجع قضایی و هنگام طرح یک دعوی مزایای و برتری هایی نسبت به اسناد عادی دارند. برای مثال برای در هنگام گرفتن حکم تخلیه برای مستاجر شما اگر قرارداد رسمی اجاره تنظیم کرده باشید، تنها با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و دایره اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک و با صدور فرمان اجرائیه و بدون مراجعه و طی مراحل قانونی دادگاه می توانید حکم تخلیه ملک را بگیرید. یا برای توفیق اموال نیاز به تامین خسارت احتمالی(پرداخت وجه به حساب دادگستری) نیست.

البته اسناد عادی در دو حالت حکم و اعتبار سند رسمی را پیدا می کنند:

  • هرگاه طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب­ الیه تصدیق نماید.
  • هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی­ الواقع امضا یا مهر کرده است.

بطور کل می توان گفت که اسناد رسمی به نسبت اسناد عادی برتری ها و مزایایی دارند از جمله اینکه از این حیث که هیچ یک از طرفین نمی توانند ماهیت و امضای خود در ذیل سند رسمی را انکار کنند، از لحاظ طرح دعوی و رسیدن به نتیجه حکم مراحل کمتر و آسان تری را طرفین باید طی کنند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 3

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 173
تعداد کل آرا: 2575
تعداد کل بازدیدها: 626830


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)