سرطان چشم چیست و انواع سرطان چشم کدامند؟

سرطان چشم چیست و انواع سرطان چشم کدامند؟

چشم یکی از اعضای حیاتی و مهم بدن است که از سه قسمت اصلی کره یا تخم چشم(Eyeball)، کاسه چشم(eye socket/orbit)و ادنکسال(Adnexal) تشکیل شده است.

قسمت بیرونی چشم از شبکیه(retina)، صلبیه یا سفیده چشم(Sclera) و لایه های عروقی(uvea) تشکیل شده است. لایه های عروقی خود از سه قسمت عنبیه(Iris)، جسم مژگانی(Ciliary body) و مشیمیه(Choroid) تشکیل شده است.

بیشتر سرطان های درون چشمی(intraocular cancer) در بزرگسالان از نوع متاستاز لایه های عروقی(uveal metastases) است بدین معنی که نوعی از سرطان است که از دیگر اعضا و ارگان های بدن به این قسمت از چشم منتقل شده است. این نوع از سرطان ها را سرطان ثانویه چشم می نامند.

نوعی دیگری از سرطان که سرطان اولیه چشم(primary intraocular cancer) نام دارد، به معنای این است که تومور در چشم شروع شده است و نه از دیگر اعضای بدن به چشم سرایت کرده باشد.

ملانوما(melanoma) شایعترین نوع سرطان اصلی/سرطان اولیه چشم است. این سرطان هنگامیکه سلول هایی به نام ملانوسیت ها(melanocytes) بطور غیرقابل کنترل رشد کنند، شکل می گیرد.

دیگر انواع کمتر شایع سرطان های چشم که از نوع سرطان اولیه یا اصلی چشم هستند، شامل انواع زیر می شوند:

لیمفوما یا لنفوم درون چشمی(Intraocular lymphoma) که از کره چشم آغاز می شود. این نوع سرطان بسیار نادر بوده و تشخیص آن توسط پزشکان بسیار دشوار است. بسیاری از پزشکان لنفوم درون چشمی را نوعی از لنفوم سیستم عصب مرکزی می دانند. لنفوم درون چشمی از نوع لنفوم غیر هاجکین(non-Hodgkin lymphoma) است.

رتینوبلاستوما(Retinoblastoma) که نوع کمتر شایعی از سرطان چشم در کودکان است.

همانجیوما(Hemangioma) نوعی از تومور خوش خیم است که در شبکیه یا مشیمیه شکل می گیرد.

انواع کمتر شایع سرطان چشم شامل موارد زیر می شوند:

ملانوما کانجاکتیوا یا عضو ملتحمه(Conjunctival melanoma) توموری در ملتحمه چشم است که ملتحمه غشائی است که پلک چشم را به تخم چشم متصل می کند. این سرطان اگر درمان نشود به غدد لنفاوی سرایت می کند. ملانوما کانجاکتیوال از سرطان های قابل بازگشت است که در سطح چشم بصورت نقاط تیره رنگ ظهور می کنند. برای تشخیص این نوع از سرطان چشم معمولا پزشکان از روش بیوپسی استفاده می کنند.

کارسینوما پلک چشم که از نوع سرطان های سلول های اسکواموس یا بازال است و گونه ای سرطان پوست هم محسوب می شود. این تومور با جراحی قابل برداشتن است و اگر زود درمان شود خطرناک نیست.

تومور غده لاکریمال(Lacrimal gland tumor) نوع دیگری از سرطان است که به غدد تولید و ترشح کننده چشم مربوط می شود و می تواند از نوع سرطان خوش خیم یا بدخیم باشد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 308
تعداد کل آرا: 3270
تعداد کل بازدیدها: 1028002
سرطان چشم چیست و انواع سرطان چشم کدامند؟
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)