سرطان پیشابراه چیست و چگونه ایجاد می شود؟

سرطان پیشابراه چیست و چگونه ایجاد می شود؟

پیشابراه(Urethra) لوله ای است که ادرار را مثانه به خارج از بدن منتقل می کند. در زنان این اندام حدود سه سانتی طول داشته و بالای واژن است. در مردان پیشاب راه حدود 20 سانتی طول داشته و از غده پروستات تا انتهای آلت تناسلی می رسد. در مردان پیشابراه علاوه بر ادرار منی را هم منتقل می کند.

سرطان پیشابراه در مردان بیش از زنان ایجاد می شود. سه نوع از سرطان پیشاب راه وجود دارد. نوع اول کارسینوما سلول های اسکواموس که شایع ترین نوع سرطان پیشابراه است، این سرطان در سلول های مسطحی که پیشابراه را شکل می دهند، شکل می گیرند. نوع دوم کارسینوما سلول های انتقالی است که نزدیک خروجی پیشابراه در زنان و دربخشی از پیشابراه که از غده پروستات مردان خارج می شود، شکل می گیرد. این سلول ها تغییر شکل داده و با خارج شدن ادرار از بدن کشیده می شوند. نوع سوم سرطان پیشابراه، آدنوکارسینوما است که در غدد نزدیک پیشابراه شکل می گیرند. این غدد موکوس(بزاق) و دیگر مایعات را تولید کرده و ترشح می کنند.

سرطان پیشابراه از جمله سرطان هایی است که قابل گسترش و سرایت(metastasize) به دیگر بافت های اطراف پیشاب راه بوده و به دیگر غدد لنفاوی نزدیک به آن نیز سرایت می کنند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 308
تعداد کل آرا: 3270
تعداد کل بازدیدها: 1028002
سرطان پیشابراه چیست و چگونه ایجاد می شود؟
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)