سرطان مجاری صفراوی چیست و انواع سرطان مجاری صفراوی کدامند؟

سرطان مجاری صفراوی چیست و انواع سرطان مجاری صفراوی کدامند؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/08/27

از انواع سرطان که فهرست آنها در مقاله سرطان چیست و انواع سرطان کدامند؟ آمده است، سرطان مجاری صفراوی (Bile Duct Cancer) است. این نوع سرطان از جمله سرطان های نادر است که البته معمولا از نوع بدخیم سرطان است. در این مقاله بیشتر در مورد سرطان مجاری صفراوی و علت ابتلا به سرطان مجاری صفراوی توضیح داده می شود.

سرطان مجاری صفراوی یکی از انواع نادر و بدخیم سرطان است که در مجاری صفراوی ایجاد می شود. شبکه ای از لوله ها که به آنها مجاری می کنند، کبد، کیسه صفرا و روده کوچک را به یکدیگر متصل می کنند. این شبکه در کبد که مجاری های زیادی صفرا(مایعی که توسط کبد به منظور تجزیه چربی هنگام هضم غذا تولید می شود) را جمع می کنند، آغاز می شود. این مجراهای کوچک با هم جمع شده و مجراهای هپاتیک راست و چپ که از کبد خارج می شوند، را شکل می دهند. این دو مجاری در خارج از کبد به یکدیگر متصل شده و مجرای اصلی هپاتیک را شکل می دهند. مجرای سیستیک(Cystic duct)، کیسه صفرا را به مجرای هپاتیک اصلی متصل می کند. صفرا از کبد به مجراهای هپاتیک، مجرای اصلی هپاتیک و مجرای سیستیک عبور کرده و در کیسه صفرا جمع می شود.

هنگام هضم غذا، صفرا ذخیره شده در کیسه صفرا آزاد شده و از مجرای سیستیک به مجرای اصلی صفرا عبور کرده و به داخل روده کوچک می ریزد.

کلانژیوکارسینوما نام دیگر سرطان مجرای صفراوی است.

دو نوع سرطان مجاری صفرا وجود دارد:

سرطان اینتراهپاتیک مجاری صفرا(Intrahepatic bile duct cancer): این نوع از سرطان مجاری صفرا داخل مجراهای صفراوی و درون کبد شکل می گیرد. درصد کمی از سرطان های کیسه صفرا از نوع اینتراهپاتیک هستند. سرطان های اینتراهپاتیک مجاری صفراوی اینتراهپاتیک کلانژیوکارسینوما(Intrahepatic Cholangiocarcinomas) هم گفته می شود.

سرطان اکستراهپاتیک مجاری صفراوی(Extrahepatic bile duct cancer): مجاری اکستراهپاتیک صفرا از ناحیه هایلوم(Hilum) و دیستال(Distal) تشکیل شده است که این نوع سرطان می تواند در یکی از این دو منطقه شکل بگیرد.

سرطان مجاری صفراوی که در هایلوم شکل می گیرد سرطان پریهیلار مجاری صفراوی(Perihilar bile duct cancer) نامیده می شود. هایلوم منطقه ای است که مجراهای راست و چپ صفراوی از کبد خارج می شوند و مجرای اصلی هپاتیک را شکل می دهند.

سرطانی که در ناحیه دیستال مجاری صفراوی شکل بگیرد، سرطان دیستال اکستراهپاتیک مجاری صفراوی (Distal extrahepatic bile duct cancer) نامیده می شود. ناحیه دیستال شامل مجرای صفراوی اصلی که از پانکراس رد شده و به روده کوچک می رسد، می شود.

منبع: cancer.gov

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 344
تعداد کل آرا: 3649
تعداد کل بازدیدها: 1292460

نظرات کاربران

*