سرطان ریه چیست، انواع سرطان ریه کدامند و سرطان ریه چگونه ایجاد می شوند؟

سرطان ریه چیست، انواع سرطان ریه کدامند و سرطان ریه چگونه ایجاد می شوند؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/09/09

پیش از تشریح سرطان ریه، انواع سرطان ریه و نحوه ابتلا به سرطان ریه ابتدا کارکرد ریه در بدن انسان توضیح داده می شود. کارکرد اولیه ریه ها تبادل هوا/انواع گازها موجود در هوایی که ما تنفس می کنیم و به داخل بدن می کشیم با خون است. از طریق ریه ها، دی اکسید کربن از خون گرفته شده و اکسیژن وارد جریان خون می شود.

ریه سمت راست سه حلقه/لوب(lobes) و ریه سمت چپ دو لوب و یک ساختار کوچکی که لینگولا(lingula) نام دارد که معادل همان لوب میانی در ریه سمت راست است. مسیرهای اصلی ورود هوا به داخل ریه های نایژه(Bronchi) نام دارند که از نای که خارج از ریه ها هستند، خارج شده اند. نایژه ها به مسیرهای کوچکتر هوا که نایژک(bronchioles) نام دارند، تقسیم شده و به کیسه های هوای کوچکی که از طریق آنها تبادل گاز صورت می پذیرد منتهی می شوند. ریه ها و قفسه سینه با لایه نازکی از بافت که پلورا(Pleura) نام دارند پوشانده شده اند.

سرطان ریه می تواند در هر یک از قسمت های فوق الذکر ایجاد شود اما حدود 90 تا 95 درصد از سرطان های ریه از سلول های اپیتلیال(epithelial cells) که دیواره مسیرهای هوای کوچک و بزرگ یعنی نایژه و نایژک ها را می پوشانند ایجاد می شوند. بعضا سرطان ریه در پلورا یا بافت های نگهدارند داخل ریه برای مثال رگ های خونی ایجاد می شوند.

ریه یک مکان مناسب برای قرار گرفتن سلول های سرطانی دیگر اعضای بدن و سرطان های متاستاسیس هستند. تومورهای متاستاز از همان نوع سلول های شکل گرفته اند که تومور اصلی هم ساخته شده است. البته این نوع از سرطان های ریه را سرطان ریه نمی نامند. برای مثال اگر سرطان پروستات از طریق جریان خون به ریه ها رسیده باشد، سرطان متاستاتیک پروستات(metastatic prostate cancer) نام دارد و دیگر سرطان ریه نامیده نمی شود.

سرطان ریه شایع ترین عامل مرگ و میرهای ناشی از سرطان در مردان و زنان است.

انواع سرطان ریه کدامند؟

دو نوع شایع سرطان ریه شامل سرطان سلول های غیر کوچک ریه(non-small cell lung cancer) و سرطان سلول های کوچک ریه(small cell lung cancer) می شوند. نوع کمتر شایع سرطان ریه تومور کارسینوید سرطان(lung carcinoid tumor) نام دارد.

سرطان سلول های غیر کوچک ریه شایع ترین نوع سرطان ریه است که 85% از انواع سرطان ریه را شامل می شود. کارسینوما سلول های اسکواموس، آدنوکارسینوما و کارسینوما سلول های بزرگ زیر نمونه های سرطان سلول های غیرکوچک ریه هستند.

سرطان سلول های کوچک ریه که به آن سرطان سلول های جو(oat cell cancer) هم می گویند حدود 10 تا 15 درصد سرطان های ریه را شامل می شوند و ویژگی آنها این است که سریع شیوع می یابند.

کمتر از 5 درصد از سرطان های ریه تومورهای کارسینوید ریه هستند که به آنها تومورهای اعصاب و غدد(neuroendocrine tumors) هم گفته می شود. بیشتر این تومورها به آرامی رشد کرده و به ندرت گسترش می یابند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 344
تعداد کل آرا: 3649
تعداد کل بازدیدها: 1291279

نظرات کاربران

*