ساعت کار شبانه، کار متناوب و نوبتی(شیفتی) در قانون کار

ساعت کار شبانه، کار متناوب و نوبتی(شیفتی) در قانون کار
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1397/01/06

در مقاله ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار درخصوص ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار صحبت شد، یکی از حالات کار و ساعات کاری که ممکن است حسب توافق بین کارگر و کارفرما صورت پذیرد مربوط به کار شبانه، کار متناوب و کار نوبتی/کار شیفتی می شود که در زیر به مواد قانونی که در قانون کار برای این نوع از ساعات کاری در نظر گرفته شده است، توضیح داده می شوند.

در ماده 53 قانون کار کار روز یا کار روزانه کاری تعریف شده است که از ساعت 6 بامداد تا 22 شب صورت پذیرد و کاری که از ساعت 22 شب تا 6 بامداد انجام می گیرد کار شبانه تعریف می شود. کاری که توسط کارگر در هر دو این ساعات صورت می پذیرد، کار مختلط در قانون کار تعریف شده است.

براین اساس اگر کارگر در ساعاتی که جزء ساعات کار شبانه محسوب می شود چه تنها در شب باشد و چه به حالت مختلط باشد، باید به ازای هر ساعت کار 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی پرداخت شود – البته مشروط به اینکه کار از نوع غیر نوبتی باشد که در مفاد دیگر قانون کار تعریف شده است و در زیر توضیح داده می شوند. به بیان دیگر فرض کنید اگر کارگر برای هر ساعت کار عادی 10 هزار تومان می گیرد برای هر ساعت کار در شب باید 35% اضافه تر یعنی 13500 تومان بگیرد.

کار متناوب در قانون کار

ماده 54 قانون کار ایران کار متناوب را کاری تعریف می کند که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر بر خلاف رویه معمول کار بصورت 8 ساعت پشت سر هم در یک روز در حالت کار متناوب این ساعات کاری در شبانه روز ممکن است در چند ساعت در صبح و چند ساعت در بعداز ظهر و چند ساعت در شب صورت پذیرد که طبق همین ماده قانونی جمعا نباید 15 ساعت در یک شبانه روز گردد. ضمنا ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب می تواند با توافق کارگر و کارفرما معین گردد.

کار نوبتی در قانون کار

ماده ۵۵  قانون کار کار نوبتی را کاری تعریف می کند که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود. در عام به این حالت کار شیفتی می گویند. در قانون کار برای کارگران شیفتی/ کارگران نوبتی مزایایی طبق ماده 56 این قانون به شرح در نظر گرفته شده است. 

 کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر‌و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و عصر و شب بیفتد ۲۲. ۵% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت‌خواهد کرد. 

 در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت درهفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در‌چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

توجه شود که اساسا طبق قانون تعداد ساعات کاری در ماه نباید بیش از 176 ساعت باشد – به استثنا ساعات اضافه کار که به آن افزوده می شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 2.7
مجموع آرا: 3

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 447
تعداد کل آرا: 4355
تعداد کل بازدیدها: 1902855

نظرات کاربران

*