زنان با سگ ها بهتر از مردان ارتباط برقرار می کنند | ارتباط عجیب بین زنان و سگ ها

زنان با سگ ها بهتر از مردان ارتباط برقرار می کنند | ارتباط عجیب بین زنان و سگ ها

سگ ها یکی از باوفاترین و نزدیک ترین حیوانات به انسان است. این حیوان دلبستگی بسیار عجیبی با انسان داشته از دیرباز یار وی بوده است. ارتباط سگ ها با صاحبانشان بعد از مدتی بسیار با هم اخت گرفته و صاحب سگ از کوچکترین حرکتی می تواند متوجه شود که حیوانش چه چیزی طلب می کند. برای مثال اگر سگ شما در حال پارس کردن است، احتمالا می دانید که او چه میخواهد.

شما قطعا درک خاصی از رفتارهای سگتان دارید، برای مثال اگر بنشیند یعنی گشنه است، یا اگر پنجه های خود را به در می کشد می خواهد از خانه خارج شود.

ارتباط شدید و همبستگی عاطفی بین صاحب و سگ بعداز مدتی ایجاد می شود که سال ها باقی می ماند. اما یک مطالعه که در سال 2017 منتشر شده است، نشان می دهد که زنان درک بیشتری از احساسات سگ ها دارند. شاید سگ ها دوستان بهتری برای مردها باشند اما زنان خواسته های سگ ها را بهتر می فهمند.

این مطالعه که در مجله "انجمن سلطنتی علوم باز" منتشر شده است، نشان می دهد که مردم می توانند بفهمنند که سگ ها در هر حالتی چه نیازی دارند و به راحتی بتوانند به برقراری ارتباط با سگ ها بپردازند البته این مقاله یک موضوع جالب را بررسی نموده و
آن این است که زنان در درک سگ ها بیشتر از مردان قدرتش را دارند.

محققان 18 سگ را در حال خر خر کردن و صدا کردن در موقعیت های مختلف ثبت کردند - در حالت هایی همچون محافظت از غذایشان ا از سگ های دیگر، بازی کردن قوای جنگی یا احساس تهدید از سوی یک غریبه حالت هایی بود که توسط محققان ثبت شد.

40 نفر که در این مطالعه تحقیقاتی شرکت کرده بودند، از آنها خواسته شد تا با استفاده از تجربیتای که دارند حالت سگ را در موقعیت های مختلف از ترس، بازیگری، تجاوز، ناامیدی و شادی، رنج تشخیص دهد.

سپس آنها سعی کردند تا علت خرخر کردن سگ را تعیین کنند. انسان ها 63 درصد موفقیت در شناسایی زمینه رشد را داشتند (در مقایسه با 33 درصد احتمال شانس).

مطالعات اخیر ما در مورد fMRI نشان می دهد که سگ ها و انسان ها از مناطق مشابه مغز و احتمالا فرآیندهای مشابهی برای ارزیابی احساسات دیگران از مکالمه استفاده می کنند. به نظر می رسد که قوانین ریشه ای زیستی وجود دارد که چگونه صداهای پستانداران کدام احساسات را به وجود می آورند و این فرآیندهای مشترک به انسان کمک می کند تا بار هیجانی نه تنها سگ ها بلکه عبارات هیجانی آواز گونه های دیگر پستانداران را ارزیابی کند.

این یک الگوی رایج در مطالعات شناخت احساسات است.

زنان به احتمال زیاد بیشتر همدوش و حساس به احساسات دیگران هستند و این به آنها کمک می کند تا زمینه ها را بهتر با محتوای احساسی گرگ ها مرتبط سازند

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات وبسایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 168
تعداد کل نظرات : 10
تعداد کل آرا: 111
تعداد کل بازدیدها: 44750
زنان با سگ ها بهتر از مردان ارتباط برقرار می کنند | ارتباط عجیب بین زنان و سگ ها
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0
loading...


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)