روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج

روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج

در مقاله علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج درخصوص علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج توضیح داده شد. قطعا با بروز علائمی که مشکوک به سرطان است فرد باید به پزشک به منظور تشخیص دقیق و قطعی رجوع کند. در این مقاله روش های تشخیص سرطان ولو(vulva cancer) ذکر می شوند.

اولین گام در تشخیص یک سرطان از جمله سرطان ولو/سرطان فرج بررسی سوابق پزشکی فرد مشکوک به سرطان ولو و معاینه بالینی/فیزیکی اوست. بدین منظور پزشک بدن فرد بیمار را از حیث وجود علائم و نشانه های سرطان بررسی کرده، ضمن اینکه علائم و نشانه هایی که در بیمار بروز کرده اند، بررسی می شوند. در معاینه بالینی بعضا از اسپوکولوم برای بررسی داخل واژن یا دهانه رحم استفاده می شود. ضمن اینکه بعضا تست پپ(Pap test) نیز انجام می شود.

بیوپسی

دومین روش یا دومین گام در تشخیص سرطان ولو استفاده از بیوپسی(biopsy) یا نمونه برداری بافتی است. در این عمل تکه کوچکی از بافت از منطقه مشکوک برداشته شده و در زیر میکروسکوپ بررسی می شود. سپس یک آسیب شناس در زیر میکروسکوپ وضعیت این بافت مربوط به سلول سرطانی را بررسی می کند. بعضا ممکن است پزشک ولو زن را با مایع رنگی رنگ کند تا پوست ناهنجار در ولو مشخص شده و بهترین منطقه برای نمونه برداری مشخص شود. همچنین ممکن است پزشک از کولپوسکوپ(colposcope) که شامل یک لوله با لنز بزرگ کننده می شود به منظور انتخاب محل مناسب برای بیوپسی/نمونه بردار استفاده می کند.

روش های دیگر تشخیص سرطان ولو شامل روش های تشخیص میزان شیوع یا گسترش سرطان ولو/سرطان فرج می شود. نتیجه معاینه فیزیکی و تست های تشخیصی مشخصی به منظور تشخیص اندازه تومور و میزان نفوذ سرطان به درون بافت ولو و همچنین ارگان های مجاوز انجام می شود.

سیتوسکوپی که روشی برای معاینه سطح مثانه است برای تشخیص سرطان ولو مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که ذکر شد، برخی از موارد پیشرفته سرطان ولو/سرطان فرج می توانند به مثانه نیز سرایت کنند. بنابراین هرگونه ناحیه مشکوک که از طریق این تست مشخص شده اند، باید برای بررسی از طریق بیوپسی نمونه برداری شوند.

پراکتوسکوپی(Proctoscopy): دیگر روش تشخیص میزان سرایت سرطان ولو به دیگر اعضای بدن از جمله ولو است. در این روش هرگونه ناحیه مشکوک به سرطان، نمونه برداری می شود.

همانند دیگر انواع سرطان ها، برای تشخیص سرطان ولو از روش های عکسبرداری هم استفاده می شود. این روش های عکس برداری شامل عکس برداری با اشعه ایکس، سی تی اسکن(CT Scan)، ام آر آی(MRI) و روش پت(PET) می شوند. تصویربرداری از اندام ها و بافت های سرطانی تصویر دقیق تری به منظور تشخیص بافت سرطانی بدست می دهد. در این روش ها همانطور که در دیگر مقالات روش های تشخیص سرطان چگانه ذکر شد، ممکن است از مایعاتی به عنوان متمایز کننده سلول های سرطانی در تصویر بدست آمده استفاده شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 308
تعداد کل آرا: 3270
تعداد کل بازدیدها: 1028002
روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)