راه های تشخیص دروغ گویی

راه های تشخیص دروغ گویی

متاسفانه مسئله دروغ و دروغگویی در میان مردم سرتاسر جهان وجود دارد. دروغ گویی افراد در شرایطی مانند یک مذاکره برای یک قرارداد یا آغاز یک زندگی مشترک بیش از سایر حالات یا شرایط اهمیت می یابد. در زیر راهکارهایی به منظور تشخیص افراد دروغگو و دروغگویی افراد معرفی می شوند.

راه اول تشخیص دروغگویی این است که به منقطع بودن و ناپیوستگی صحبت های فرد توجه کنید. یعنی اگر فرد در حین صحبت کردن کلامش را قطع کند نشان دهنده عدم تسلط او بر گفته هایش و اینکه می خواهد جملات خود را سرهم کند.

راه دوم تشخیص افراد دروغگو پرسیدن سوالات غیرمنتظره و جدید است. این کار باعث می شود که اگر فرد در حالت ساختن داستان دروغین خود است راحت تر لو رود. یعنی اگر فرد راستگو باشد برای سوال شما پاسخی آماده دارد که سریع بگوید و در غیر اینصورت در حال دروغگویی است.

راه سوم تشخیص دروغگو بودن افراد توجه به رفتارها و زبان بدن فرد است؛ افراد دروغگو معمولا در رفتارشان تغییر دارند. مثلا هنگام صحبت کردن در ابتدا آرام هستند اما بعد مضطرب می شوند. در واقع چون فرد دروغگو با خودش در تضاد است، این وضعیت در رفتار و ظاهر او نیز نمایان می شود. برای مثال یک چهره عصبی که در چشمان افراد معمولا مشهود است، به همراه یک لبخند نشان از تظاهر و دروغگویی فرد دارد. البته ممکن است افراد دروغگو حرفه ای این تغییر در ظاهر چهره و زبان بدن شان به راحتی صورت نپذیرد.

راه چهارم تشخیص دروغگو بودن فرد توجه به لحن و تن صدای فرد است. بطور کلی اگر تن صدای فرد یا حالت چهره و زبان بدنی  او با کلمات که می گوید در تضاد باشد، نشان دهنده دروغ گفتن و دروغگو بودن فرد است.

راه پنجم تشخیص دروغگویی و دروغ گفتن فرد این است که جملات و میزان سخنان او توجه کنیم. معمولا افراد دروغگو بیش از حد حرف می زنند و سعی دارند که حرف و فکر خود را به دیگران القا کنند.

در نهایت باید به مواردی مانند حس ششم خود در تشخیص دروغگو بودن افراد، توجه کنید. البته این حس ششم در کنار موارد فوق الذکر که در زبان بدن، نحوه گفتار و محتوای گفتار فرد نهفته است، می تواند به تشخیص دروغ گفتن یک شخص کمک کند. ضمن اینکه به مواردی مانند قومیت، سن و جنسیت افراد برای تشخیص اینکه آنها دروغگو هستند، نیز توجه کنید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 173
تعداد کل آرا: 2586
تعداد کل بازدیدها: 631167


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)