دنیا بهتر می باشد یا آخرت؟

دنیا بهتر می باشد یا آخرت؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/10/23

بسیاری از مردم در دنیا برای رسیدن به ثروت و مال و منال از هیچ کاری روی گردان نیستند و فکر می توانند که دنیا بهترین جا و پر برکت می باشد، در حالی که در قرآن کریم آخرت بهتر و با برکت تر از دنیا اعلام شده است و دنیا را محل زود اعلام نموده که باید برای زندگی در آن انسان آماده شود. برای بررسی این نکته که دنیا بهتر است تا آخرت، با توجه به آیات قران، مقابله زیر را تقدیم شما می کنیم.

"بی شک آخرت برای تو از دنیا مفیدتر و با برکت تر می باشد" (سوره الضحی، 93/4)، در قرآن کریم زندگی دنیوی را احساسی که انسان را فریب می دهد(الرحمن، 185/3)، در مقایسه با اخرت یک زندگی جزئی (التوبه، 38/9)، بازی و سرگرمی (الانعام، 32/6) به تصویر کشیده است. آیه ای که در ادامه تقدیم شما می شود، مشخصات زندگی آخرت را به طور مشخص برای انسان بیان می کند.

"و براى آنان زندگى دنيا را مثل بزن كه مانند آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستاديم سپس گياه زمين با آن درآميخت و [چنان] خشك گرديد كه بادها پراكنده‏ اش كردند و خداست كه همواره بر هر چيزى تواناست. مال و پسران زيور زندگى دنيايند و نيكي هاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر اميد [نيز] بهتر است(سوره کهف، 18/45-46).

در قرآن کریم حدودا در 60 آیه در مورد دنیا خنثی، در 50 آیه منفی و در 7 آیه مثبت نگاه شده است. لاکن لازم به ذکر است که، این دیدگاه منفی مربوط به ثروت مند شدن در دنیا نیست، بلکه بر علیه سبک زندگی بی توجه به آخرت می باشد. به همین دلیل قرآن کریم، دنیایی را که به این شکل به تصویر می کشد، را باید به عنوان یک دوره اخلاقی و دینی نگاه کرد و از آن استفاده نمود. به همین دلیل است که در معنای جغرافیایی برای زمین از مفهوم ارض استفاده کرده است، در چنین شرایطی، برای آخرت با اعمال خود توشه ایجاد می کند، دنیا از دیدگاه دینی برای زندگی اخروی یک نعمت و وسیله خوشبختی می باشد.

از این دیدگاه، اگر بین دنیا و آخرت مجبور به انتخاب کردن هم که شویم، بر اساس آیه ای که در اول موضوع بحث کردیم، از ما خواسته شده است که زندگی دنیا را برتر ندانیم و برتر دانستن زندگی دنیوی مورد نکوهش قرار می گیرد.

"همانان كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى‏ دهند و مانع راه خدا مى ‏شوند و آن را كج مى ‏شمارند آنانند كه در گمراهى دور و درازى هستند" (ابراهیم، 14/3 ) این وضعیت در آیه ای دیگری هم به صورت دقیق توصیف شده است، در این ایه اساسا حضرت پیامبر(ص) به همسرانشان که از دنیا گرایی تقلید می کردند هشدار می دهند که، یا دنیا را انتخاب کنید و یا الله، پیامبر و سرای آخرت را.

"ای پیامبر، به زنانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زینتهای آن، هستیدبیایید تا شما را بهره مند سازم و به وجهی نیکو رهایتان کنم و اگر خواهان خدا و پیامبر او و سرای آخرت هستید، خدا به نیکوکارانتان پاداشی بزرگ خواهد داد(سوره احزاب، 33/ 28-29).

پیامبر (ص) هم خود را در زندگی مانند یک مسافر عنوان کرده است، وی برای همه مسلمانان توصیه می کنند که زندگی ابدی را فراموش نکنند و برای آن آماده شوند. موقتی و گذرا بودن زندگی دنیوی را پیامبر (ص) هر زمانی یادآوری کرده اند. پیامبر زندگی دنیا به تشبیه به مسافری کرده است که برای استراحت چند لحظه ای را در زیر سایه ی درختی نشسته است(ابن ماجع، زهد، 3)

در نتیجه لازم به ذکر است که، برای هر مسلمانی لازم است، دنیا برای آخرتش و برای آخرتش به دنیا اهمیت دهد. در بین این دو دنیا نیاز است که تعادل ایجاد شود. ما زندگی دنیا را به این دلیل که امتحانی می باشد باید با اهمیت بدانیم و کارهایمان را باید برای آن سروسامان دهیم. این گونه برای سرای آخرت با دستان خود توشه و نتیجه منطقی وجود خواهد داشت. یعنی این دنیا هر چقدر هم که زودگذر و موقتی باشد، اما سعادت ابدی را تنها می تواند در این دنیا به دست اورد و یا از دست داد. برای ما مهمترین هدف دنیا هم این باید باشد. فراموش نکنیم که، با استفاده از نعمات دنیا، باید فکری هم به اخرت خودمان داشته باشیم. سرگرم شدن به دنیا و فراموش کردن اخرت می تواند پشیمانی را به دنبال بیاورد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 3

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 1158
تعداد کل نظرات : 80
تعداد کل آرا: 3088
تعداد کل بازدیدها: 329575

نظرات کاربران

*