دستور تخلیه چیست و چه فرقی با حکم تخلیه دارد؟

دستور تخلیه چیست و چه فرقی با حکم تخلیه دارد؟

در مقاله مراحل و نحوه شکایت از مستاجر و گرفتن حکم تخلیه ملک برای مستاجر روش شکایت و گرفتن حکم تخلیه برای ملک توضیح داده شد. اما از حیث حقوقی باید به دو واژه دستور تخلیه و حکم تخلیه توجه کرد که در زبان حقوقی با هم متفاوت هستند. در زیر به تعریف مفهوم دستور تخلیه و تفاوت آن با حکم تخلیه می پردازیم.

طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 اگر قرارداد منعقد بین موجر و مستاجر مطابق این قانون منعقد شده باشد(یعنی حداقل علاوه بر موجر و مستاجر دو شاهد نیز آن را امضا کرده باشند چه در بنگاه املاک نوشته شده باشد و چه بصورت دستی و بین طرفین)، موجر در صورت عدم تخلیه ملک توسط مستاجر در یکی از شرایط زیر می تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و طی دادخواستی تقاضای دستور تخلیه کند.

  • مدت اجاره منقضی شده باشد.
  • یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
  • یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
  • یا محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیر مشروع) کرده باشد و یا به هر علت دیگر…

در این شرایط اگر قاضی شورای حل اختلاف دستور تخلیه را صادر کند، مرجع انتظامی محل ظرف یک هفته اقدام به تخلیه ملک می کند.

حال اگر یکی از شرایط حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 حاکم نباشد و قاضی نتواند به آن استناد کند و این دعوی نیاز به دادرسی داشته باشد، حکم تخلیه صادر می شود که این حکم قابل تجدید نظر خواهی است و حتی اگر در نهایت مالک حق داشته باشد، ممکن است فرایند آن تا یک ماه و بیشتر زمان ببرد.

شرایط گرفتن حکم تخلیه با سند رسمی(محضری) اجاره

اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره فرم اجرائیه از قسمت اجرای اداره ثبت اسناد تهیه و پس از تکمیل، درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره تنظیم کرده به عمل می آید و دفتر خانه اقدام به صدور اجرائیه نموده و اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال و آن اداره ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ اقدام نموده و مامور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت اجرائیه را به مستاجر ابلاغ نماید و مستاجر موظف است ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4.5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 675
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)