در چه صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد | شرایط تعلق نگرفتن مهریه به زن | مواردی که به زن مهریه تعلق نمی گیرد

در چه صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد | شرایط تعلق نگرفتن مهریه به زن | مواردی که به زن مهریه تعلق نمی گیرد

در این مقاله ما درمورد شرایط تعلق نگرفتن مهریه به زن به شما توضیحاتی را بیان می کنیم  در عقد نکاح بر ذمه مرد  مهریه  قرار می گیرد  و در صورت مطالبه زن وی مکلف مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد

ماده 1082 قانون مدنی چیست؟

در چه صورت مهریه به همسر تعلق نمی گیرد : بر طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر  به فتح میم  یا همان مهریه می شود  و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عندالمطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه  را از شوهر دارد وفقط در مهریه عند الاستطاعه مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند وبه این منزله نیست که زن مستحق دریافت مهریه نیست در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن  دادن دادخواست مهریه اگر مرد توان یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند  دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه کند وتقاضای تقسیط  مهریه کند در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه نیست

 ماده 1092 قانون مدنی چیست ؟

اگر زن دوشیزه یا باکره باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند بر طبق ماده 1092 قانون مدنی هر گاه شوهر قبل از نزیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق  نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد  کند  پس در طلاق زن باکره مستحق نصف مهریه می باشد  ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح با مراجعه به یکی از دفاتر  اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن  در مهریه ندارد بلکه زن با ذاختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.


در طلاق توافقی یا طلاق از طرف زوجه نیز که به صورت طلاق خلع می باشد زن چیزی از مهریه را در قبال اصطلاحا بذل می کند که در این جانیز زن با اختیار از مقداری از مهریه در قبال طلاق صرف نظر می کند که با همر  ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه زن ندارد .

شرایط گرفتن مهریه


اما اگر  زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد شوهر تنکین نکند ویا این که بیمار باشد ویا حتی مرتکب جرمی باشد ویا خیانت کند ومرتکب رابطه نامشروع شود ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نیست به مهریه نیست واز اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که می پندارند رابطه نا مشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین نمی برد.

 

مواردی که به زن مهریه تعلق نمی گیرد :1 بر طبق ماده 1089 قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.

2 به استناد ماده 1101 قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

3 در هنگام طلاق دختر باکره نیز توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات علمی وبسایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 200
تعداد کل نظرات : 5
تعداد کل آرا: 80
تعداد کل بازدیدها: 32082
در چه صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد | شرایط تعلق نگرفتن مهریه به زن | مواردی که به زن مهریه تعلق نمی گیرد
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)