در برابر قهر زنان چه کنیم | علت قهر زنان چیست | چگونه با زنی که قهر می کند رفتار کنیم

در برابر قهر زنان چه کنیم | علت قهر زنان چیست | چگونه با زنی که قهر می کند رفتار کنیم
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/10/03

قهر کردن یکی از شیوه های تدافعی افراد است که در صورت نداشتن تمایل و ناراحت شدن از دست اطرافیانشان از خود نشان می دهند. بیشتر رفتار قهر در خانم ها وجود دارد و کمتر مردی است که در زندگی زناشویی خود با پدیده قهر مواجه نشده باشد. در زیر راه کارهایی را نشان می دهیم که چگونه با قهر مقابله کنیم و در زمانی که خانم شما با شما قهر نموده است چگونه با وی رفتار کنیم.

در کل بحث قهر و رفتار قهریه یکی از ویژگی های منفی انسان ها تلقی می شود. این رفتار منفی بدین صورت است که همانند دیگر رفتارها و خلقیات منفی افراد زمانی پیشرفت می کند که شما به آن خوراک بدهید. زمانی که رفتارهای منفی پاداش دریافت کنند تقویت می شوند و تقویت شدن رفتارهای منفی باعث ادامه دار شدن آن ها و تخریب زیر بناهای زندگی می شود.


شما نیز در خیابان با این موضوع مواجه شده اید که کودک در حال گریه کردن است و از مادر و یا پدر خود چیزی را طلب می کند. بدون در نظر گرفتن این شیوه فرض را بر این می گذاریم که آن خوراکی برای وی بسیار مضر بوده و یا وسیله ای که می خواهد آنچنان مناسبتی برای وی ندارد.

والدین با دیدن اصرارهای وی با خرید آن محصول مخالفت می کنند. کودک به جیغ زدن های خود ادامه داده و می خواهد تا با رفتار خود به هدفغ و خواسته خود برسد. زمانی که مادر و یا پدر بتوانند در برابر این شیوه رفتاری مقاومت کنند به بچه خود آموزش می دهند که وی نمی تواند با جیغ و داد به خواسته خود برسد.

در موردقهر کردن خانم ها نیز تقریبا همین موضوع صادق است. زمانی که وی با قهر خود به شما به خواسته اش برسد چون در کل قهر کردن یک رفتار زشت است با پاداش وی را ترغیب بدین کار می کنید. قهر کردن چندین احتمال دارد:
وی با شما قهر می کند تا برای رسیدن به خواسته هایش راهی سریع تر و بهتر را در پیش بگیرد
شما به وی محبت کافی نمی کنید و وی می خواهد با قهر کردن با شما محبت و عشق شما را به سوی خود بکشاند

اگر موارد زیر در همسر شما وجود دارد باید به رفع آن به همسرتان و در حقیقت به زندگی متاهلی خود کمک کنید

یک رفتار منفی زمانی به طور کامل رفع می شود که پاداش هایی که دریافت می کند قطع شود. این یک اصل کلی است و در همه رفتارهای اشتباه صادق است .

به همسر خود محبت کنید اما در ابراز آن افراط نکنید
با محبت کردن به همسرتان می توانید در رفع رفتارهای منفی وی مخصوصا در قهر کردن به وی کمک کنید. در مواردی به وی محبت کنید که می دانید کمبود محبت را در این حوزه ها احساس می کند
موارد کمبود محبت را پیدا کنید
مطمئننا مواردی در زندگی شما وجود دارد که از قدیم مانده و رفع نشده است. شما از زندگی زناشویی خود خبر دارید پس کمی در زندگی خود جستجو نموده و در مورد مسائلی که حل نشده باقی مانده تحقیق نموده و سعی در رفع آن داشته باشید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 168
تعداد کل نظرات : 10
تعداد کل آرا: 130
تعداد کل بازدیدها: 86963

نظرات کاربران

*