خواب و خواب دیدن از دیدگاه اسلامی و فلسفی

خواب و خواب دیدن از دیدگاه اسلامی و فلسفی

ممکن است برای بسیاری از ما این سوال پیش آمده باشد که خواب چیست و خواب دیدن چگونه است. در این نوشته سعی می شود به بیانی ساده و مختصر و البته براساس دیدگاه اسلامی و فلسفی و مبتنی بر علوم پیشرفته روز مفهوم خواب، عالم خواب و خواب دیدن را تشریح کنیم.

از خواب به این جهت تعبیر به عالم خواب می شود که فضایی کاملا متفاوت از عالم مادی که ما در آن از طریق حواس خود مادیات را درک می کنیم، می باشد. در واقع انسان در خواب یا عالم خواب ادراکاتی متفاوت از عالم بیداری دارد. بسیاری از خواب هایی که ما می بینیم ممکن است شبیه آن را در عالم بیداری ندیده باشیم یا اصلا وجود نداشته باشند یا وقوع نکرده باشند و بعدا واقع شوند که به آنها رویای صادق می گوییم. این موارد وجوه تفاوت عالم خواب و عالم بیداری است.

حال ممکن است این سوال پیش آید که انسان در عالم خواب فعال نیست که بخواهد با حس و ادراک خود چیزی را تصور کند و خواب ببیند و اساسا اینکه انسان چگونه خواب می بیند. حکما و علمای اسلامی درخصوص خواب دیدن از مفهومی به نام حس مشترک که به آن بنتاسیا تعبیر می شود استفاده کرده اند.

حس مشترک را علما و حکما به دو معنا تعبیر کرده اند؛ یکی به معنای آنکه حسی وجود دارد که حواس پنجگانه انسان را با هم ترکیب می کند و بر اساس این ترکیب یک شکل یا تجسمی شکل می گیرد. از جنبه دیگر حس مشترک از این جهت مشترک است که آنچه از خارج می گیرد و آنچه از باطن انسان می گیرد را با هم ترکیب می کند. برای مثال از ترکیب دو حس یا دو ادراک مختلف بال و پرواز کردن و اسب یک اسب بالدار را تجسم کند. همچنین برای ما ممکن است پیش امده باشد که بسیاری از مسائل را در خواب دیده باشیم یا تجسمی از یک موجود را در خواب دیده باشیم که به آن تمثل می گویند. تمثل به معنای از درون یا باطن بودن است که این حالت در واقع خواب هایی هستند که از درون و باطن انسان می آیند و تمثل پیدا کرده و به صورتی در ذهن انسان شکل می گیرند و آن خواب تعبیر دارد. برخی مواقع این تمثّل با واقعیت و آن واقعه ای که اتفاق خواهد افتاد شباهت دارد و گاه نیز دقیقا عین واقعه است مثل خوابی که حضرت امام حسین(ع) پیش از واقعه کربلا دیدند.

بنابراین می توان گفت که خواب و خواب دیدن حالتی از اتصال انسان به عالم باطن و غیر مادی است که در این اتصال ممکن است تمثل یا تجسم هایی را مشاهده کند. در واقع خارج شدن انسان از ظرف فعل و کنونی و ارتباط با زمان گذشته یا آینده که همان باطن انسان است، عالم خواب را شکل می دهد. حال هرچه انسان در گذشته اعمال خوب و خیر داشته باشد و نیات او برای آینده خیر باشد، این اتصال با عالم غیب و باطن که همان محضر خداست برای او ساده تر است و چه بسا که رویای صادقه او عین واقعیت باشد.

اگر علاقه مند به مطالعه مکانیزم علمی و بیولوژیک خواب هستید می توانید مقاله عملکرد خواب و رویای صادقه چگونه است؟ را در چگانه مطالعه نمایید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 682
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)