حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟

حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1398/03/10

در مقاله های چگونه مهریه را به اجرا بگذاریم؟ مراحل مهریه گرفتن و چگونه مهریه ندهیم؟ راه های قانونی پرداخت نکردن مهریه درخصوص نحوه مطالبه مهریه و شرایطی که طبق آن می توان مهریه را پرداخت نکرد، توضیح داده شد. همانطور که ذکر شد، مهریه یک بدهی مرد به زن محسوب می شود که به محض جاری شدن عقد نکاح بر گردن مرد است و تنها تحت شرایط خاص و اندکی مهریه به نصف مبلغ کاهش یافته یا حکم به عدم پرداخت مهریه داده می شود.  در این مقاله در خصوص شرایطی که زوج/مرد می تواند حکم اعسار گرفته و مهریه خود را تقسیط کند توضیح داده می شود.

ابتدا باید این نکته را یادآور شویم که اگر مرد مالی داشته باشد(خانه، اتومبیل، پول پیش خانه، حساب بانکی و امثالهم)، زن می تواند با معرفی آن به دادگاه از قاضی حکم توقیف آن مال(البته به میزان مهریه اش) را بگیرد. حتی زن می توان از سهم الارث شوهر نیز تقاضای مطالبه مهریه اش را کند – یعنی اگر از پدر شوهر ارثی به مرد/زوج رسیده باشد، حتی اگر این ارث به نام شوهر ثبت نشده باشد، زن می تواند تقاضای مطالبه مهریه به میزان سهم الارث شوهر را کند. اینکه امکان توقیف اموال برای پرداخت مهریه وجود دارد به دلیل دین ممتاز بودن مهریه است بدین معنا که نسبت به دیگر دیون/بدهی های مرد ارجحیت دارد. اما اگر مرد/شوهر هیچ مالی(حتی ارثیه) نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضای حکم اعسار کند، به معنای آنکه توانایی پرداخت مهریه را ندارد.

حکم اعسار در واقع حکم به عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه بصورت یکجا است و البته به معنای آن نیست که مرد نباید مهریه را پرداخت کند، بلکه قاضی می تواند حکم به تقسیط مهریه بدهد.

در شرایطی که مرد هیچ مالی ندارد، دادگاه با توجه به ناتوان بودن مرد از پرداخت مهریه حکم به اعسار و تقسیط کردن مهریه می دهد. در این شرایط مرد باید ماهانه به میزانی که دادگاه تعیین می کند – که متناسب با حقوق یا میزان درآمد مرد است- پولی را به حساب دادگاه و به عنوان مهریه زن پرداخت کند. البته اثبات معسر بودن مرد یعنی ناتوانی مالی او در پرداخت مهریه باید با وجود حداقل چهار شاهد که می توانند هم مرد و هم زن باشند، صورت پذیرد که در برگه های جداگانه اظهاراتی مبنی بر ناتوانی شوهر از لحاظ مالی در پرداخت مهریه کرده و آن را امضا می کنند. این شهود نباید جزء اقوام یا خانواده مرد باشند. همچنین ترجیحا نباید رابطه کارگر و کارفرما نیز داشته باشند چون حالت دروغ بودن شهادت را می رساند.

البته باید توجه شود که حکم اعسار یعنی ناتوانی مرد در پرداخت مهریه یک حکم موقتی است و اگر مرد بواسطه فعالیت های اقتصادی خود بتواند مالی را بدست آورد و زن آن مال را به دادگاه معرفی کند، دادگاه حکم اعسار را متوقف کرده و حکم به توقیف اموال مرد می دهد. بنابراین معمولا مردان در چنین شرایطی حتی اگر بتوانند مالی را بدست آورند، به نام خود نمی کنند و به نام شخصی از بستگان خود می کنند.

با توجه به میزان بالای مهریه ها و اینکه پرداخت این اقساط مهریه ممکن است سالها به طول بیانجامد معمولا زن و شوهر بر روی پرداخت مبلغی از مهریه توافق کرده و با بسته شدن پرونده در اجرای احکام، شوهر می تواند اقساط مهریه را خارج از روال پرونده و در قبال رسیدهای رسمی که از دادگاه قابل تهیه است، به همسرش پرداخت کند. از این پس زوج/شوهر می تواند هر نوع معامله ای را بدون اینکه ترس از توقیف شدن مال به واسطه پرونده مهریه داشته باشد، انجام دهد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 2.7
مجموع آرا: 3

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 510
تعداد کل آرا: 4763
تعداد کل بازدیدها: 2244251

نظرات کاربران

*