حقوق اداره کار سال 96

حقوق اداره کار سال 96
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/05/26

در دیگر مقاله های چگانه درخصوص قانون کار و روابط کارگر و کارفرما از جمله مقاله های  ساعت کار شبانه، کار متناوب و نوبتی(شیفتی) در قانون کار و ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار درخصوص برخی از شرایط و ضوابط کار و روابط کارگر و کارفرما صحبت شد، یکی از موارد مهم در رابطه کارگر و کارفرما بحث حقوق و مزایایی است که کارفرما باید به کارگر/کارگران خود پرداخت نماید. طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار هر ساله موظف است که حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که در این ماده قانونی مشخص شده است و به شرح زیر هستند را تعیین کند:

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

بر همین اساس هر ساله شورای عالی کار حداقل مزد و مزایای شغلی را تعیین می کند که حداقل مزد یا همان حداقل حقوق و مزایا برای سال 1396 به شرح زیر است:

پایه حقوق با مبنای 30 روزه ماهانه 9299310 ریال که معادل روزانه 309.977 ریال می شود.

کمک هزینه مسکن ماهانه 400.000 ریال

مزد سنوات/حق سنوات 510.000 ریال

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(حق بن کارگری) 1.100.000 ریال

کمک عائله مندی برای یک فرزند ماهانه 929.931 ریال که در واقع سه برابر حداقل دستمزد روزانه است.

عیدی و پاداش ماهانه 1.549.885 ریال

مزایای پایان کار(سنوات خدمت) ماهانه 774.943 ریال

مرخصی بابت یک ماه در سال معادل 9.299.310 ریال که در واقع همان حق مرخصی است که شما در طول یک سال می توانید داشته باشید.

حقوق یک ساعت کار عادی با مبنای حداقل دستمزد 42.289 ریال می شود که بر مبنای آن مزد یک ساعت اضافه کاری 59.204 ریال می شود.

حق شیفت 10% در ازای30 روز شیفت صبح و عصر ماهانه 929.931

حق شیفت 15% در ازای 30 روز شیفت صبح، عصر و شب ماهانه 1394897 ریال

حق شیفت 22.5% در ازای 30 روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب ماهانه 2.092.345 ریال

حق شیفت 35% در ازای 30 روز شیفت شب ثابت یعنی ساعات کاری 22 تا 6 صبح معادل 3.254.759 ریال می باشد.

در ضمن طبق مصوبه سقف معافیت مالیاتی پایه تا 20.000.000 ریال حقوق ماهانه می باشد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 387
تعداد کل آرا: 4081
تعداد کل بازدیدها: 1667782

نظرات کاربران

*