جنگ های اطلاعاتی در شبکه

جنگ های اطلاعاتی در شبکه
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/09/01

امروز دیگر نیاز نیست کشورها حتما با پرتاب توپ وموشک یکدیگر را تخریب نمایند.رشد سریع سایبرباعث دگرگونی فضای بین الملل نیز شده است.اصولاجنگ اطلاعاتي و تكوين آن در نتيجه پيشرفت هاي سريع در تكنولوژي هاي اطلاعاتي وارتباطاتي جديد همانند شبكه هاي الكترونيك و ظهور جامعه اطلاعاتي است.

 در جوامع اطلاعاتي معمولا تمامي مبادلات اجتماعي اقتصادي و سياسي و فرهنگي ماهيتا ديجيتال و وابسته به كامپيوتر شده است . لذا در يك تعريف ساده، جنگ اطلاعاتي عبارت است از استفاده از شبكه هاي الكترونيكي براي تخريب و يا از كار انداختن اطلاعات ديجيتالي و غير عملياتي كردن زير ساخت هاي اطلاعاتي كه مي تواند عليه يك جامعه يا نيروي نظامي باشد.

در يك تقسيم بندي ساده دو گونه جنگ اطلاعاتي قابل تصور است:

- NETWAR

- CYBERWAR

NET WAR يا جنگ شبكه اي :

 به جنگ هاي اطلاعاتي گفته مي شود كه بين افراد ، جوامع و ملتها جاري مي شود و يا جهت گيري آن به سوي جامعه و اهداف غير نظامي است. هدف اين جنگ تخريب و فرو ريختن انديشه ها و تصورات موجود در جامعه و جايگزين كرده انواع جديدي به جاي آنها مي باشد.

جنگ شبكه اي به دو صورت هدف گيري مي شود. يكي افكار عمومي مردم و ديگري عقايد نخبگان . اين قسم از جنگ طيف وسيعي از ديپلماسي ، تبليغات و مانورهاي رواني و فريب با استفاده از رسانهاي محلي و رخنه درشبكه هاي كامپيوتري و پايگاه هاي اطلاعاتي را شامل مي شود.

CYBERWAR :

اين جنگ با هدف از هم گسيختن سيستم هاي اطلاعاتي و مخابراتي، سيستم هاي كنترل و فرماندهي، ارتباطات، خبر گيري و جاسوسي نيروهاي دشمن و غير عملياتي كرده آنها در صحنه نبرد يا در حالت عادي صورت مي گيرد.

ابزارهاي نرم افزاري جنگ اطلاعاتي :

ويروسها: ويروسها برنامه هاي مي باشند كه قادر به تكثير خود به برنامهاي بزرگتر هستند. برنامه هاي ويروسي زماني فعال ميشوند كه برنامه ميزبان شروع به فعاليت كند و به دنبال آن ويروس خود را تكثير مي كند. ويروسها در هر محيط كامپيوتري ساخته مي شوند. پس تعجب آور نيست به مثابه جنگ افزارهاي اطلاعاتي مورد استفاده قرار بگيرند. وقتي يك عامل، ويروس‌هاي كامپيوتري را به داخل شبكه كامپيوتر رخنه داده باشد در آن حالت شبكه هدف از كار مي افتد و يا حداقل نارساييهاي وسيعي در آنها ايجاد مي شود.

كرم ها : كرمه يك برنامه مستقل هستند كه خودشان را تكثير ميكنند و از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر و اغلب بر روي شبكه ها مي روند و بر خلاف ويروسها برنامه هاي ديگر را تغيير نمي دهند. پيامدهاي مخرب اين جنگ افزار در دو زمينه قابل بررسي است : يكي نابودي منابع موجود اطلاعاتي در شبكه و ديگري تغيير شكل و انتشار در شبكه.

اسب تروا : اسب تروا برنامه هاي هستند كه در داخل ساير برنامه ها پنهان مي گردند و برنامه خود را به اجرا در مي آورند. اسب تروا مي تواند خود را استتار كند و حتي در برنامه ايمني شبكه قرار گيرند.

بمب منطقي : بمب منطقي خود نيز يك نوع از اسب تروا مي باشد كه براي آزاد كردن ويروسها و سيستمهاي تهاجمي ديگري استفاده مي شود و مي تواند بصورت يك برنامه مستقل كه توسط برنامه نويس و طراح در سيستم جاسازي مي شود، عمل نمايد. كشورهاي كه در امر صادرات نرم افزار فعال هستند مي توانند با نصب اين بمب در نرم افزارهاي صادراتي خود در شرايطي كه با يك كشور در گير جنگ ميشوند با فعال كردن اين بمب آثار بسيار مخربي همانند فرمت كردن ديسكها و يا ارسال برنامه هاي كاربر نرم افزار به سازمانهاي جاسوسي خود را فراهم بياورند.

در هاي پشتي يا دامي : اين ابزار شامل سازو كارهاي است كه طراح نرم افزار آن را در زمان ساخت نرم افزار تعبيه مي كند تا در زماني كه سيستمهاي حفاظت كامپيوتر به طور طبيعي فعاليت مي كنند به طراح امكان مي دهد تا به طور مخفيانه وارد سيستم شود. اين مكانيزم در زمان جنگ اطلاعاتي قادر است سيستمها و اطلاعات ذخيره شده در كشورهاي خارجي را مورد كاووش و جستجو قرار دهد. اين مهمترين مسئله و برنامه در استراتژي نظامي و منبعي براي فراهم آوردن اطلاعات حياتي براي بخش جاسوسي است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل نظرات : 0
تعداد کل آرا: 0
تعداد کل بازدیدها: 0

نظرات کاربران

*