جملات خطرناک در زندگی مشترک | جملات ناحوشایند برای زندگی مشترک

جملات خطرناک در زندگی مشترک | جملات ناحوشایند برای زندگی مشترک

زوجین همه باید یکدیگر در خانه و یا بیرون از خانه در ارتباط می باشند، گاهی برخی از زوج ها در گفتار و سخنان خود جملاتی را استفاده می کنند که درظاهر معنای بدی ندارند، ولی از دیدگاه روانشناختی این جملات بر روی زندگی مشترک تاثیر منفی می گذارد و سبب سردی روابط زوجین می شود.

 1- آره، خیلی خوب:

معمولاً این جمله را بسیاری از آقایان در زمان بحث با خانم ها استفاده می کنند، بعد از خسته شدن از بحث و در نهایت بگویند که خوب حق با شماست و بهتر است که ساکت باشید. چون هدف صرفاً ساکت کردن خانم ها است، جمله ناخوشایندی برای آنها محسوب می شود.

2- فوراً میام، 5 دقیقه ای:

این جمله در دو معنا به کار می تواند بروده شود. اگر زن این جمله را برای خارج شدن از خانه بگوید، 5 دقیقه تا نیم ساعت می تواند به طول انجامد، اما اگر برای تمیز کردن خانه قول داده اید به همسرتن کمک کنید، که بعد از 5 دقیقه فوتبال مورد علاقه تان پایان می یابد، حتماً بعد5 دقیقه می توانید به وی کمک کنید، و 5 دقیقه همان 5 دقیقه می باشد.

3- هیچ اتفاقی نیفتاده:

گفتن این جمله مثل آرامش قبل از طوفان است. این کلمه «هیچ نه» مطلق معنای هیچ می دهد. لذا هوشیار باشد. هیچ چیزی رخ نداده و چیزی نشده است. بحث هایی که می شود، در این مورد معمولا به نتیجه می رسد.

جملات خطرناک در زندگی مشترک | جملات ناحوشایند برای زندگی مشترک

4- خوبه، زود باش، ادامه بده:

گاهی برای صدا کردن همسرتان و یا اینکه در مورد نظری که از شما می پرسد، می گوید، خوبه، ادامه دهید، در این گونه در نزد زنان بر داشت می شود که شما دارید او را از سر خود باز می کنید و این را به معنای تایید و اجازه شما قلمداد نمی کند.

5- کشیدن آه از ته دل و یا نشستن به صورت لوکه:

این حرکاتی که با حرف گفته نمی شوند، در بسیاری از مواقع از طرف زنان درست فهمیده نمی شود. نفس کشیدن از ته دل تقریباً این را نشان می دهد که، او شما را از لحاظ عقلی و هوشی پایین تر حساب می کند و درک نمی کند که به چه دلیل اینجا ایستاده است و با شما دارد، بحث های بی غیر ضروری انجام می دهد.

6- همه چیز خوب است:

یکی از خطرناک ترین جملاتی که مردان به زنان می گویند، این است که همه چیز خوب است. در این صورت زنان سعی می کنند، اشتباهات شما را در هر کجا و به هر شکلی مه باشد پیدا کنند.

جملات خطرناک در زندگی مشترک | جملات ناحوشایند برای زندگی مشترک

7- تشکر، بسیار ممنونم:

اگر زن از شما تشکر کند و بگوید متشکرم، از وی نپرسید به چه دلیل تشکر می کنی. تنها به آن بی اعتنایی کنید. در این یک حقیقت ظریف وجود دارد. اگر به جای تنها ممنونم بگوید بسیار ممنون، (تاکیر بر بسیار باشد) و در کلام نوعی تردید باشد، این نشان می دهد که تشکر از روی کنایه است و اهمیت واقعی خود را ندارد.

8- تو ناراحت نشو، خودم انجام میدم:

این یک بیان تهدید کننده جدید می باشد، بسیاری از زنان از همسران خود چندین بار در مورد این چه کار کند خواهش می کند. (مانند گذاشتن اشغال ها بیرون، جمع کردن جوراب هایش از خانه، و ...)، اما می بیند که وی از جایش بر نمی خیزد. این عبارت را زمانی می گوید که خودش می خواهد هر چیزی را انجام دهد. بعد از این وضعیت و شرایط رو قاعده نمی باشد و با گفتن چی شده آخه، مشکل بدتر شده و این سوال شما را به مردی احمق تبدیل می کند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1118
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
جملات خطرناک در زندگی مشترک | جملات ناحوشایند برای زندگی مشترک
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)