جرم روز خواری در ملاعام چیست | حکم روزخواری در ماشین | مجازات برای روزه خواران در مضان 97

جرم روز خواری در ملاعام چیست | حکم روزخواری در ماشین | مجازات برای روزه خواران در مضان 97
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1397/02/26

در این بخش می توانید مجازات روزه خواری در ملاعام را مشاهده کنید بر اساس تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه مخلی با دخانیات و نیز مصرف دخانیات د راماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی جرم بوده و مجازاتی معادل پنجاه تا صد هزار ریال جزای نقدی دارد.

در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق به مجازات روزه خواری در ملاعام اشاره نشده اما د راین قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار ع مومی جرم است روزه خواری علاوه بر همه معایبی که دارد و عملی حرام در دین مبین اسلام محسوب می شود در بعد اجتماعی به نوعی عدم احترام به حقوق را زیر پا می گذارد کسی که به صورت اشکار روزه خواری می کند هنوز به حقوق شهروندی واحترام به حقوق دیگران در سطح جامعه واقف نیست و این حقوقو را از زیر پا می گذارد چنین فردی علاوه بر بی حرمتی به احکام و قوانین اسلامی به صورت علنی و آشکار بیاغن می کند که رعایت حقوق دیگران برایش اهمیتی ندارد.


طبق نظر مراجع تقلید مسلمانان مکلف باید د ررمضان روزه بگیرند اما برخی افراد به دلایل مختلفی ماننند مسافرت و بیماری از این حکم مستثنی می شوند ود راین صورت انان عمل حرا می انجام نداده اند پس چرا روزه خواری عملی حرام است دلیل حرمت این عمل یک قاعده فقهی است پیامبر اکرم (ص) می فرماینده کسی که حسن وکار خیری انجام دهد وآن را از غیر خدا پنهان دارد عملش 70 برابر می شود نسبت به کسی که عمل حسنه ای را آشکار میسازد و کسی که مرتکب گناهی می شود اگر آن را فاش و آشکار نماید مورد غضب خدا واقع می شوید اما اگر آن را پنهان داشت آمرزیده خواهد شد. بنابراین دلیل حرمت روزه خواری و تظاهر به ان حرمت شکنی احکام الهی است


در قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه‌خواری صحبت نشده است اما در این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه‌ها نیز براساس این ماده قانونی حکم افراد مرتکب را صادر می‌کنند بنا به نظر حقوقدانان عناصر مادی تشکیل دهنده این جرم عبارتند از: انجام عمل حرام، انجام علنی و در انظار عمومی و معابر تظاهر به انجام عمل حرام و عمل حرام.

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 212
تعداد کل نظرات : 28
تعداد کل آرا: 164
تعداد کل بازدیدها: 121452

نظرات کاربران

*