توضیح و شرح نیازهای انسان در سلسله مراتب نیازهای مازلو

توضیح و شرح نیازهای انسان در سلسله مراتب نیازهای مازلو
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/06/06

در مقاله شرح نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو به زبان ساده درخصوص نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو و نیازهایی اساسی و اولیه ای و نیازهای برتری که در این سلسله مراتب تعریف می شود، توضیح داده شد. در این مقاله به شرح هر یک از نیازهای انسان که در چارچوب سلسله مراتب نیازهای مازلو تعریف شده است، می پردازیم.

1- نیازهای زیستی:

این نوع از نیازها اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیازهای انسان هستند. عدم پاسخ مناسب به این نیازها در حالت افراطی آن می تواند منجر به مرگ انسان شود. ارضای نامناسب این نوع از نیازها به صورت افراط یا تفریط است به‌طوری که در حالت تفریط شخص تثبیت شده و چاه ایجاد می شود و در حالت افراط نیاز دوم را به تعویق می‌اندازد.

2- نیاز به امنیت:

این نیاز بیانگر آن است که فرد به آرامش نیاز دارد.  نمونه های از این نوع نیازها شامل نیاز به ثبات، استقلال، امنیت داشتن و محافظ بودن در برابر خطرات مختلف و همچنین یک حامی قوی داشتن(مانند پدر و مادر) می شود. بر اساس نظریه مزلو نیاز به امنیت در روان آزرده‌ها ارضا نشده است این‌گونه افراد دچار اضطراب، وسواس و یا ترس مرضی (هراس) می‌باشند.

3- نیاز به تعلق و محبت

نیاز به تعلق بیان می‌کند که فرد به گروه اجتماعی وابستگی داشته یعنی گروهی را دوست می‌دارد و گروه هم به او علاقه نشان می‌دهد. فقدان ارضای نیاز به محبت ممکن است به اختلال شخصیت ضد اجتماعی منجر شود. نیاز به محبت دو جنبه فردی و اجتماعی دارد به‌طوری که گاهی افراد به یکدیگر علاقمند می‌شوند و گاهی گروه‌ها به یکدیگر نیازمند می‌شوند.

4- نیازهای عزت نفس

برآوردن نیاز به عزت نفس یا احترام در انسان نیازمند دو عامل یا به اصطلاح دو قطب است در قطب اول باید در فرد احساس قدرت، تسلط داشتن به چیزی، مطمئن بودن به خود ایجاد شود تا عامل یا قطب دوم این نیاز شکل بگیرد یعنی دیگران او را بشناسند و به او احترام کنند. همچنین دیگران باید به فرد امکان دهند که احترام و استقلال پیدا کند.

5- نیازهای شناختی

نیاز به دانستن، فهمیدن و کنجکاوی از نیازهای شناختی است. یعنی انسان با افزایش آگاهی خود از طریق نیاز به دانستن و کنجکاوی می تواند ماهیت و خویشتن خویش را شکل داده و به تعالی برسد.

6- نیازهای ذوقی: تقارن، نظم و زیبایی

انسان به ذات به هر چیز زیبا و منظمی تمایل و علاقه دارد و این نیاز ذوقی انسان را شکل می دهد. براساس این نوع از نیازها است که هنرمندان به منصه ظهور می رسند و کمال انسانی را تجلی می دهند. در واقع این نوع از نیاز انسان است که بیشتر در هنرمندان تجلی یافته و نمود می یابد. اما در همه انسان ها این نیاز وجود دارد و در واقع در چارچوب نیاز انسان به خودشکوفایی و کمال است که در مرتبه بعد تعریف می شود.

7- نیاز به خودشکوفایی

انسان بعد از برآورده شدن تمامی مراتب پایین تر سلسله مراتب نیازهای خود یعنی بعد از اینکه نیازهای زیستی و جسمی، نیاز به قرار گرفتن در اجتماع، مورد احترام قرار گرفتن و براورده شدن نیاز به آگاهی و دانستن او برطرف شد، می تواند نیاز به خودشکوفایی و کمال را در خود برآورده سازد. به بیان ساده تر اگر انسان دنیای پیرامون خود را نشناسد و نفهمد نمی‌تواند برای کسب امنیت، احترام، کامیابی بطور مؤثری با جهان خود رابطه متقابل برقرار کند.

افرادی که به مرحله خودشکوفایی می رسند به دنبال غنی ساختن تجربه زندگی و افزایش شادمانی و شور زنده بودن، رسیدن به کمال مطلوب از راه تجربه‌های تازه و مبارزه‌جویانه و گوناگون هستند.

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 261
تعداد کل نظرات : 96
تعداد کل آرا: 1254
تعداد کل بازدیدها: 247783

نظرات کاربران

*