توصیه های برای خوشبختی در خانواده | گام های مهم برای خوشبختی در خانواده | بخش اول

توصیه های برای خوشبختی در خانواده | گام های مهم برای خوشبختی در خانواده | بخش اول

سال هاست که دانشمندان و روانشناسان دنیا برای یافتن شکل و فرم خانواده خوشبخت تحقیقات و پژوهش های بسیاری را انجام داده اند، ولی با این حال، تا به امروز به نتیجه قطعی و معتبر نرسیده اند، اما یافته ها و دستاورهای تحقیقات آنها توصیه هایی است که برای خانواده ها می شود و رعایت این توصیه تضمین خوشبختی خانواده است.

دانشمندان و روانشناسان به طور دائم در مورد این موضوع تحقیق می کنند و سعی می کنند، شکل خانواده خوشبخت را پیدا کنند. اکنون شما، با نتایج تحقیقات انجام شده و نظرات و رای دانشمندان و روانشناسان آشنا می شوید.

1- جدایی های کوتاه مدت، می توان وابستگی های خانوادگی را محکم تر کند. اما جدایی های طولانی مدت می توان منجر به فروپاشی خانواده شود، لذا بهتر است از جدایی های طولانی مدت اجتناب کنید.

2- برای اینکه یک خانواده خوشبخت داشته باشیم، طرفین باید از لحاظ روحی و روانی و غیره همدیگر با بهتر بشناسند. تنها به این شکل می توانید از فروپاشی خانواده بدون حرف و حدیث محافظت کرد.

3- اجازه ندهید که، هیج عدم تفاهمی بلند مدت ادامه یابد و باید در مدت کوتاهی به شیرینی و خوشی تمام شود.

4- چه نامزد قدیمی شما و چه دوست قبلی تان باشد، درست نیست که در مورد تجربیات گذشته خود با همسرتان صحبت کنید.

توصیه های برای خوشبختی در خانواده | گام های مهم برای خوشبختی در خانواده | بخش اول

5- بیش از حد نباید ایده آلیست بود، باید زندگی نرمال داشت و از طرف مقابل منتظر معجز نباشید.

6- همسران باید با هر وسیله ای عشق خود را نسبت به یکدیگر نشان دهند.

7- سعی کنید که تسلیم ناراحتی و غم و اندوه نشوید. به زندگی همیشه امیدوارانه نگاه کنید و همیشه خنده رو باشید.

8- از بزرگترین و کوچک ترین اشتباهات انتقادهای سنگین نکنید و بخشنده باشید.

9- سعی کنید، بحث ها و مباحثات خود را در نقطه آغاز تمام کنید. نیاز نیست که موضوعاتی که مربوط به گذشته است را دوباره مطرح کنید، برای رهایی از شک و تردید به هم فرصت دهید.

10- شک و تردید بی دلیل و بی اساس، شبهه و شبهات نابوده کننده هستند. لازم است واقعیت ها رو ببینید، نباید بر اساس ظن و گمان حرکت کنید.

11- به همسرتان تلقین کنید که هم به شما و هم به خودش افتخار کند، به او نشان دهید که بهش افتخار می کنید.

12- برای اینکه خوشبخت باشید، ازدواج با فردی کافی نیست، لازم است که همسر ی مناسب برای تو باشد.

13- نظافت نیمی از ایمان است و ادب شرط اساسی یک عشق است.

توصیه های برای خوشبختی در خانواده | گام های مهم برای خوشبختی در خانواده | بخش اول

14- هر چیزی خوب و زیبایی که برای خودت می خواهی برای همسرت هم بخواه، همان قدر که خودت را درک می کنی او را هم درک کن.

15- همان اندازه که می گیری باید پس هم دهی. خسیس نباشید.

16- هر مردی در ارتباط با همسرش می خواهد، بهتر کار را بکند، عشقی مانند خورشید و همسری ایده آل را می خواهد. هر زنی هم آرزو دارد، که همسرش مردی قوی و توانمند باشد و هر آرزوی او را تامین نماید. طرفین باید به این ابعاد توجه داشته باشند.

17- در زندگی بی انصاف نباشید و در مورد هر موضوعی همسرتان را مقصر ندانید با هر موضوعی با انصاب برخورد کنید.

18- در حال زندگی کن، غم هایی که در گذشته زندگی کردی و اضطراب آینده نیامده را امروز بر خود هموار نکن، در حد امکانات زندگی کنید.

19- باید بدانید که عقد نکاح بسیار عقد مقدسی است و یکی از دستورات الهی می باشد. در این موضوع قبل اینکه که قدمی بر دارید که منجر به پیشمانی می شود، باید صد بار قبل فکر کنید.

20- برای زندگی خانوادگی اهمیت و ضرورتی وجود عشق و اتحاد را بدانید و خانواده تنها بر پایه عشق و یکپارچگی بنا شود.

21- در برابر همسرتان باید رفتارهای خوب و نمونه ای داشته باشید، شخصیت خوب تنها به زبان نیست. باید با رفتارها هم نشان داد.

22- هر چه شد، باشد به همسایه ها و اقوام فرصت دخالت ندهید. در حد امکان مشکلات درون خانواده را خودتان حل کنید. 23- برخی از اشتباهات را که در همسرتان می بینید، را با عجله بیان نکنید و برای تغییر آن زمان دهید. لازم نیست که اشتباهات کوچک را بزرگ کنید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1158
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
توصیه های برای خوشبختی در خانواده | گام های مهم برای خوشبختی در خانواده | بخش اول
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)