تهدیدات الکترومغناطیسی ،در جنگ جهانی چهارم

تهدیدات الکترومغناطیسی ،در جنگ جهانی چهارم

جنگهای جهانی آینده با بهره برداری از توپ وتانک وموشک نخواهد بود،بلکه روشهای جدید ونوینی در حوزه فناوری بخصوص امواج در دنیا به منصه ظهور رسیده است از جمله تکنولوژی های جدید امواج الکترومغناطیسی است.امواج الکترومغناطیسی انتشاری بصورت طبیعی وساخت بشر در محیط وجود دارند. منابع ساخت بشر شامل فرستنده های رادیوئی، رادارها، سوئیچ های الکتریکی، جاروبک های موتورهای الکتریکی وتسلیحات الکترومغناطیسی می باشد.

 

منابع طبیعی نیز میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از رعد وبرق، پرتوهای کیهانی وانفجارات سطح خورشید می باشد. تمامی این منابع موج الکترومغناطیسی هنگامی تهدید محسوب می شوند که بتوانند دامنه میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بالاتر از سطح آستانه تحمل تجهیزات الکترونیکی والکتریکی را ایجاد کنند.

حوزه فرکانس این تهدیدات نیز در تاثیرگذاری بر تجهیزات موثر است. این حوزه فرکانسی ملاحظاتی همچون توانایی انتشار در اتمسفر، ایجاد توان بالا والقاءپذیری توسط تجهیزات را دارد.از آنجا که قویترین پالس ها ووسیع ترین طیف فرکانسی منابع، مربوط به تسلیحات الکترومغناطیسی وانفجارات اتمی می باشد، لذا در این مقوله به این دومورد پرداخته می شود. بدین ترتیب می توان گفت   که دیگر تهدیدات طبیعی ویا ساخت بشر از نظر فرکانس پوشش داده می شوند

1-1-1-تسلیحات الکترومغناطیسی

امواج الکترومغناطیسی به دو صورت ذیل تولید می شوند :

1- به صورت پرتابه ای، بمب، موشک وراکت که در زمان جنگ انجام می شود

2- به صورت ایستگاه های ثابت ومتحرک که در عملیات خرابکارانه استفاده می شود

این تسلیحات در فرکانسهای چند صدکیلو هرتز تا 15 گیگاهرتز توانایی تولید پالسهایی با شدت میدان در حدود چند ده کیلو ولت برمتر درباند پایه وتوانهای چند گیگا وات در باند مایکرویوو را دارند.

1-1-2-انفجارات اتمی

پالس الکترومغناطیسی اتمی از لحاظ ارتفاع انفجار وزمان اثر گذاری به انواع مختلف تقسیم می شود.مهمترین نوع آن از لحاظ قدرت تخریب دستگاههای الکترونیکی و وسعت محدوده تاثیر گذاری پالس الکترومغناطیسی حاصل از انفجار اتمی در ارتفاع بالا می باشد.

این پدیده حاصل از یک انفجار اتمی در ارتفاع بالاتر از 30 مایلی از سطح زمین می باشد که در پی این انفجار، پالس های الکترومغناطیسی در محدوده فرکانسی چند کیلوهرتز تا 100 مگاهرتز ایجاد می شود.

دامنه شدت میدان الکتریکی در حدود چندین کیلو ولت برمتر بوده وتا شعاع چند ده کیلومتر وبیشتر، توان تاثیر گذاری مخرب را دارد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1

مولف مقالات علمی سایت چگانه است. به زودی اطلاعات فردی بیشتری از ایشان در معرض دید شما خواننده ی گرامی قرار خواهد گرفت.

تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل نظرات : 0
تعداد کل آرا: 0
تعداد کل بازدیدها: 0
تهدیدات الکترومغناطیسی ،در جنگ جهانی چهارم
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)