تفسیر آزمایش ادرار | انواع آزمایش ادرار | اختصارات و تست های آزمایش ادرار

تفسیر آزمایش ادرار |  انواع آزمایش ادرار | اختصارات و تست های آزمایش ادرار

آزمایش ادرار از مهمترین آزمایش ها یا تست ها برای انسان است که از طریق آن بسیاری از مشکلات و بیماری ها قابل تشخیص هستند. در این مطلب انواع موارد و تست هایی که در یک آزمایش کامل ادرار انسان انجام می گیرد ذکر شده و در مقالات آتی هر کدام از این اختصارات و تست های مربوط به آزمایش ادرار جداگانه توضیح داده می شوند.

معمولا در یک آزمایش کامل ادرار(UA Complete= Urine Analysis Complete) موارد زیر بررسی می شوند. تست هایی که در ادامه توضیح داده می شوند در دو دسته تست های ماکروسکوپیک یا آزمایش کامل ادرار و تست ها یا شرح میکروسکوپیک آزمایش ادرار(UA Microscopic) است.

آزمایش ماکروسکوپیک یا تست کامل ادرار

رنگ ادرار که در برگه آزمایش بصورت UA Color نشان داده می شود.

ظاهر ادرار که در برگه آزمایش با عبارت انگلیسی UA Appearance نشان داده می شود و منظور کیفیت ادرار از لحاظ شفافیت و غیره است.

وزن مخصوص ادرار که در برگه آزمایش ادرار بصورت UA SP Gravity/UA Specific Gravity نشان داده می شود.

پی هاش(PH) ادرار که منظور حالت اسیدی و بازی بودن ادرار است و در برگه آزمایش ادرار بصورت UA PH نشان داده می شود.

گلوکز موجود در ادرار که در واقع میزان قند گلوکزی که در ادرار باید وجود داشته باشد را می سنجد و با عبارت انگلیسی UA Glucose در برگه آزمایش ادرار نشان داده می شود.

کتون ادرار که طی کاتابولسیم اسیدهای چرب در ادرار ایجاد می شوند و در برگه آزمایش ادرار بصورت UA Ketone نشان داده می شود.

بیلی روبین ادرار که در واقع ماده ای است که در اثر تجزیه هموگلوبین تولید می شود و در آزمایش ادرار با عبارت UA Bilirubin بیان می شود.

اوروبیلینوژن که در برگه آزمایش ادرار بصورت UA Urobilinogen نشان داده می شود و ماده ای است کهدر روده، بیلیروبین به ترکیبی به نام اوروبیلینوژن تبدیل میشود که از طریق مدفوع دفع میگردد. ۱۰تا ۱۵درصد اوروبیلینوژن ِمدفوع ، به خون بازجذب شده و از طریق ادرار دفع میگردد.

پروتئین ادرار که مقدار پروتئین موجود در ادرار را می سنجد و در برگه آزمایش ادرار بصورت UA Protein نشان داده می شود.

آزمایش SSA For Protein  پروتئین که مخفف sulfosalicylic acid است و مقدار این نوع اسید را در ادرار می سنجد.

خون در ادرار که در برگه آزمایش ادرار بصورت UA Blood نشان داده می شود و میزان خون موجود در ادرار را می سنجد.

نیتریت موجود در ادرار که با عبارت انگلیسی UA Nitrite نشان داده می شود.

آزمایش UA LK Esterase(UA Leukocyte Esterase) آزمایشی است که نشان دهنده این است که در ادرار سلولهای سفید یا گلبول های سفید در ادرار وجود دارد یا خیر.

آزمایش میکروسکوپیک(Microscopic) ادرار

آزمایش یا شرح میکروسکوپیک ادرار موارد زیر را در ادرار مورد تست و بررسی قرار می دهند:

WBC که میزان گلبول های سفید موجود در ادرار را نشان می دهد. در برگه آزمایش ادرار بصورت UA WBC نشان داده می شود.

RBC که میزان گلبول های قرمز موجود در ادرار را نشان می دهد. در برگه آزمایش ادرار بصورت UA RBC نشان داده می شود.

Epithelial cells که انواع مختلف سلول های اپیتلیال شامل سلول های توبولار کلیوی، ترانزیشنال و اسکواموس را در ادرار نشان می دهد و در برگه آزمایش ادرار بصورت UA EPITH CELLS نشان داده می شود.

علاوه بر موارد فوق تست هایی مانند تست موکوس(Mucus)، باکتری(Bacteria)، سیلندرها(معادل Cast) و کریستال ها(Crystal) و مواد متفرقه مانند اسپرم، مخمر و انگل نیز در یک آزمایش کامل ادرار یا حسب دستور پزشک بررسی می شوند تا بیماری و ناراحتی های ناشی از آنها تشخیص داده شوند.

توضیحات مربوط به هر یک از موارد و تست های آزمایش ادرار را می توانید در لینک های زیر مطالعه نمایید:

معنی و تفسیر رنگ ادرار در آزمایش ادرار | رنگ نرمال ادرار چیست؟

ظاهر یا شفافیت ادرار(UA Appearance) در آزمایش ادرار به چه معناست و ظاهر و شفافیت نرمال ادرار چیست؟

 وزن مخصوص(Specific Gravity) در آزمایش ادرار چیست؟ میزان نرمال و محدوده مجاز وزن مخصوص ادرار چقدر است؟

پی هاش(PH) در ادرار چیست و میزان نرمال و محدوده مجاز پی هاش ادرار چقدر است؟

گلوکز در ادرار به چه معناست و نشان دهنده چیست؟ میزان نرمال و محدوده مجاز گلوکز ادرار چقدر است؟

کتون(Ketones) در آزمایش ادرار چیست و میزان نرمال کتون در آزمایش ادرار چقدر است؟

بیلی روبین(Bilirubin) در آزمایش ادرار به چه معناست؟ میزان نرمال بیلیروبین ادرار چقدر است؟

اوروبیلینوژن در آزمایش ادرار به چه معناست و مقدار نرمال اوروبیلینوژن در ادرار چقدر است؟

پروتئین در ادرار نشانه چیست؟ میزان نرمال و محدوده مجاز پروتئین ادرار چقدر است؟

SSA for Protein در آزمایش ادرار به چه معناست و محدوده مجاز و مقدار نرمال SSA for Protein چقدر است؟

خون در ادرار نشانه چیست؟ محدوده مجاز و میزان مجاز خون در ادرار چقدر است؟ هماچوری چیست؟

نیتریت(Nitrite) در ادرار به چه معناست؟ وجود نیتریت در ادرار چگونه تفسیر می شود؟

لوکوسیت استراز(Leukocyte Esterase) در ادرار به چه معناست و لوکوسیت استراز(LK Esterase) چگونه تفسیر می شود؟

RBC و WBC در آزمایش ادرار به چه معناست؟ میزان نرمال و محدوده مجاز RBC و WBC در آزمایش ادرار چقدر است؟ اریتروسیت(erythrocytes) در ادرار چیست؟

اپی سل یا اپیتلیال سل(Epithelial Cells) در آزمایش ادرار چیست و به چه معناست؟ میزان نرمال و محدوده خطر اپی سل(Epith Cells) در آزمایش ادرار چقدر است؟

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 3

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 828
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)